TZ: 21. září je Mezinárodním dnem Alzheimerovy nemoci

Praha, 19. září 2016 – „O Alzheimerově nemoci veřejnost většinou ví, že existuje a že je příčinou zapomínání. Ale málokdo tuší, co už mohou být první příznaky a kdy je zapotřebí při změně chování staršího příbuzného zbystřit a vyhledat odbornou pomoc,“ říká Renata Prokešová, výkonná ředitelka sítě domovů GrandPark, které se na péči o osoby s Alzheimerem specializují. Praha s téměř 20 tisíci takto nemocných osob je na prvním místě v republice, ve Středočeském kraji je to dalších 17 500 nemocných.

Doposud se neví, co způsobuje Alzheimerovu nemoc. Jisté je jen to, že počet lidí s touto diagnózou stále roste. Podle Zprávy o stavu demence vydané Českou alzheimerovskou společností žilo u nás v roce 2014 téměř 153 tisíc osob trpících demencí – přičemž Alzheimerova nemoc je její nejčastější příčinou. V raných stádiích nemoci je možná péče o nemocného v domácím prostředí, později však postižený člověk vyžaduje většinou 24hodinový dohled a péče je velmi náročná jak po psychické, tak po fyzické stránce.

Rozpoznat, že se již nejedná o běžnou roztržitost, ale že jde o nemocného seniora, je podle Renaty Prokešové nelehký úkol. „Nemoc přichází pozvolna a nenápadně, navíc je poměrně obtížné přimět staršího člověka, aby se podrobil speciálnímu vyšetření. Na druhou stranu, pokud se na onemocnění přijde včas, může vhodná léčba zpomalit průběh nemoci a prodloužit kvalitní a důstojný život seniora,“ zdůrazňuje Prokešová. Ona sama se péči o osoby s demencí věnuje již více než 12 let, proto je schopna rodinám poradit. Obrátit se na ni mohou přes webové stránky www.grandpark.cz, kde je zřízena sekce Poradna.

Pro nemocného a rodinu vzniká při potvrzení diagnózy Alzheimer nová situace, která přináší mnoho starostí a mnoho otázek, které dosud nemuseli řešit. Nejsou si jisti, jestli tuto situaci zvládnou vlastními silami, nevědí, koho se mohou zeptat, co mají dělat.Na začátku mohou být i vystrašeni, protože nevědí, jak bude nemoc postupovat dále, jaký bude další vývoj. U každého nemocného, v každé rodině, je situace jiná a vyžaduje individuální přístup,“ říká Renata Prokešová. Dodává, že pokud už je péče o nemocného seniora natolik náročná, že ji rodina vzhledem k pracovnímu vytížení není schopna zvládnout, může pomoci Domov se zvláštním režimem, který je pro péči o osoby s podobnými diagnózami určen. „V Praze-Štěrboholech budeme otevírat v prosinci další z Domovů pro seniory GrandPark s kapacitou 150 lůžek, z nichž většina bude určena právě pro Domov se zvláštním režimem. Víme, že taková lůžka jsou velmi potřebná, v našich dvou Domovech v Havířově a Hradci Králové už jsou téměř všechna zaplněna,“ uzavírá Prokešová.

 

Domov pro seniory GrandPark Praha-Štěrboholy bude přijímat klienty od prosince 2016 a bude moci poskytovat sociální a zdravotní služby 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. bude nabízet GrandPark Praha-Štěrboholy služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.

Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.