Bulletin EBM Group

Společnost GrandPark a. s., která provozuje síť domovů pro seniory, je součástí EBM Group. V Bulletinu EBM Group se můžete dozvědět, kdy, jak a proč vznikly společnosti spadající do této skupiny a čím se zabývají. Ale také se seznámíte s lidmi, kteří stojí jak v čele EBM Group, tak jejích jednotlivých součástí, a dozvíte se o jejich plánech a vizích do budoucna.

V bohatém fotografickém doprovodu si můžete prohlédnout stavby a projekty, které vznikly díky synergickému efektu činností společností EBM Group. Jedna z částí je samozřejmě věnována i síti domovů pro seniory GrandPark.

Jeho elektronickou verzi si můžete přečíst zde.