Chřipka znamenala obrovské a obětavé nasazení

Začátkem roku ochromila život havířovského GrandParku chřipka. „Přes včasné očkování našich klientů uhodila s nebývalou silou,“ líčí ředitelka domova Renata Vávrová. Ke klasické chřipce se totiž přidaly i komplikace v podobě průjmů, což způsobilo velikou zátěž pro organismus seniorů. „Znamenalo to pak nesmírné nasazení personálu v přímé péči, z nichž většina byla také nemocná, stejně jako personál v provozním úseku – kuchaři či pracovníci prádelny. Přesto si navzájem pomáhali a podporovali se. Bez jejich obětavého přístupu by nebylo možné vše zvládnout, zaslouží si obrovský dík,“ dodává ředitelka.

Další komplikace přišla v polovině ledna. „Okresní hygienickou stanicí byl doporučen zákaz návštěv a po domluvě s ošetřující lékařkou byl tento zákaz vyhlášen i u nás, jinak by se situace mohla dále zhoršovat,“ říká ředitelka. Všem bylo jasné, jak to zasáhne seniory i jejich blízké, kteří jsou jednak zvyklí se setkávat, ale také měli z nové situace obavy. „Znamenalo to další nápor v podobě smršti telefonátů rodinných příslušníků. Vedoucí péče, vrchní sestra, sociální pracovnice i službu konající sestry denně odpovídaly na desítky dotazů. V situaci, kdy doslova chyběla každá ruka, to bylo časově a psychicky velmi náročné,“ vysvětluje Renata Vávrová a v jejím hlase je znát radost, že se může na personál havířovského GrandParku spolehnout. Dodává, že velké poděkování patří i MUDr. Dagmar Kusákové, která obětavě ordinovala denně více než dvojnásobek svých hodin.

Ani v tak těžkém období neustal ale nástup nových klientů. „Samozřejmě i zde byla daleko složitější situace, protože adaptace některých nově nastoupených klientů se bez možnosti návštěv v prvních dnech prodlužovala a komplikovala,“ doplňuje výčet ředitelka domova. GrandPark však jako jednu z rychlých reakcí zajistil vitamínovou podporu především klientům, ale i personálu. Díky tomuto opatření spolu s obrovským úsilím zaměstnanců se situace postupně zlepšovala, a tak mohl být v minulém týdnu zákaz návštěv odvolán.

Slova ředitelky potvrzují i klienti. „Bylo to strašné. Postihlo mě to všechno – měl jsem horečku, pak i průjem, zvracel jsem… Byl jsem z toho úplně vyčerpaný a myslel jsem, že to snad nezvládnu. Ale sestřičky mi moc pomáhaly, všichni se o nás moc hezky starali. Zaslouží si velké poděkování,“ říká již s obvyklým úsměvem a s obnovenou chutí k jídlu spokojený Jan Vala.