Demence je nemoc

Ing. Bc. Renata Prokešová, výkonná ředitelka GrandPark, a. s.

Demence není přirozená součást stáří, ale duševní onemocnění, při kterém v důsledku patologických změn v mozku dochází k poruše paměti a k oslabování intelektu.

 

Zapomínání fyziologické
Slyšeli jste již větu: „Ona zapomíná, to víš, je stará, tak blbne.“ apod. Tak přesně toto je častý a nesprávný přístup. Zapomínání je přirozená vlastnost mozku. Zkuste si třeba vzpomenout, co jste měli před týdnem k obědu. Nebo včera..:) Všichni zapomínáme, nebo si informace, které náš mozek vyhodnotil jako nedůležité, ani nezapamatujeme – prostě je neuloží. Může se stát, že půjdeme tři osoby na stejné divadelní představení, a když o něm za týden budeme vyprávět nezaujaté osobě, nemusí poznat, že se jedná o totéž představení. Každého z nás totiž zaujala jiná část a každý si odnášíme jinou vzpomínku.

Už jste někdy hledali peněženku a našli ji v lednici? Hledáte neustále brýle? Zapomněli jste zamknout auto? Stává se to. Stává se to nám všem. Takovéto zapomínání je fyziologické, většinou navázané na roztržitost nebo přepracovanost. Zapomínání ale může překročit určitou hranici. Uvědomíte-li si, že si nemůžete vybavit jména známých, často si říkáte, jak se tohle řekne… – vím to, ale teď si nemůžu vzpomenout – to by měl být první impuls, že něco nemusí být v pořádku. A mělo by dojít k návštěvě lékaře, který potvrdí nebo vyloučí případné onemocnění. První návštěva by měla směřovat k praktickému lékaři, který vás dál odešle k lékaři specialistovi (specializované vyšetření většinou provádí psychiatr, neurolog nebo geriatr). K zahájení léčby je nutné nejdříve stanovit diagnózu, stádium nemoci a úroveň poškození mozku.

 

Zapomínání patologické

Nemoc se projevuje zapomínáním zejména nedávných událostí, jmen, termínů domluvených schůzek, aktuálního měsíce, roku. Dochází k obtížnému rozhodování až nejistotě, člověk se není schopen naučit novým věcem, ovládat domácí spotřebiče, sníží se zájem o okolí. Může dojít ke změnám nálad, chování, osobnosti, povahových vlastností.

Veřejnost, zejména v nižším věku, toto onemocnění podceňuje. Potíže s pamětí se přisuzují právě přepracovanosti a stresu, lidé si myslí, že jim se to nemůže stát. Toto bývá zásadní chyba, nemocných totiž postupně přibývá.

 

Alzheimerova choroba

Nejčastější příčinou vzniku demence je Alzheimerova choroba. Tato nemoc je nevyléčitelná, při správně nastavené a včasné léčbě je větší možnost zpomalení progrese onemocnění a oddálení pokročilejších fází nemoci.

Bohužel, velmi často se setkáváme s tím, že k diagnostice dojde až v pozdějším stadiu, kdy si nemocný přestane pamatovat jména blízkých lidí, netrefí domů z nákupu, začíná být plně závislý na péči druhé osoby. Teprve v tu dobu si rodina uvědomí, že něco není správně.

Alzheimerova choroba je závažné a nevyléčitelné neurodegenerativní onemocnění, způsobuje asi dvě třetiny demencí.

 

Další příčiny demence

Mezi další časté diagnózy způsobující demenci patří: Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, vaskulární demence, multiinfarktová demence, frontotemporální demence, poúrazová demence, Creutzfleldt-Jakobova choroba.

Demence může být i důsledkem řady neurologických a interních nemocí (endokrinní nemoci, avitaminózy, neléčené cukrovky a podobně). Některé typy těchto demencí jsou dobře ovlivnitelné léčbou.

 

Demence není deprese

S demencí mohou být zaměnitelné i projevy deprese, na rozdíl od demence při včasné diagnostice je deprese dobře léčitelná. Starší depresívní člověk, který začne být apatický, ztratí zájem o okolí a naříká si, může být považován za negativistického, zmateného nebo nepříjemného a málokoho napadne, že by ho měl vyšetřit lékař a že by měl být léčen (a vyléčen).

Odpověď na to, kde je hranice mezi častějším zapomínáním, kognitivní poruchou či počátečním projevem demence není lehká. Hranice je velmi tenká, rozhodně však stojí za to na sobě pracovat preventivně a provádět pravidelný trénink paměti. Při jakýchkoliv pochybnostech o svém zdravotním stavu je přínosnější nechat se vyšetřit včas a dozvědět se, že spadáte do kategorie „časté zapomínání“, než se dozvědět diagnózu pozdě.