Senior ve školce

Představa seniora ve školce nás obvykle přivede k jedinému závěru – prarodič přivádí vnouče do školky nebo ho ze školky odvádí domů. Ale může tomu být i jinak. Mohou nastat situace, kdy děti přivádějí své rodiče či prarodiče „do školky“ pro seniory – do denního stacionáře či na odlehčovací pobytovou službu.

Denní stacionář a odlehčovací služba dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách poskytují péči osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a (nebo) chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek tak, aby nemocný senior mohl být co nejdéle v domácím prostředí, ale zároveň aby pečující osoba měla prostor pro sebe, aby nepřišla o své soukromí. Tyto služby je vhodné kombinovat i s pečovatelskou službou a poradenstvím.

Zřízení denních stacionářů a odlehčovací služby je trendem současné doby, sociální systém je nastavený tak, aby se potřeba pobytových sociálních služeb oddálila, co nejvíce je to možné. Dvě popisované služby usilují o to, aby i uživatelé sociálních služeb žili ve svém domově a životem podle své vlastní volby tak, jak je to ve většinové společnosti běžné. Denní stacionář a odlehčovací službu využívají pouze v případě, že se o ně nemá kdo postarat v domácím prostředí.

Denní stacionář

Denní stacionář navozuje příjemné domácí prostředí uzpůsobené tak, aby co nejlépe vyhovovalo seniorům, kteří do něj dochází. Někteří klienti chodí pravidelně každý den, někdo na pár dní nebo na pár hodin a jen na konkrétní činnosti. Denní stacionář je služba pro seniory s omezenu mobilitou, lidem v počátku onemocnění demencí, nabízí službu nemocným, kteří nemohou nebo nechtějí být celý den doma sami. Program pro seniory je upraven tak, aby se jim líbil, zaměřuje se na jejich přání, ale též na fyzickou a mentální pohodu.

Prostřednictvím příjemného a kvalifikovaného personálu je zajištěna ošetřovatelská péče, hygiena, a příprava jídla. Pečovatelky zajišťují zdravé a chutné stravování, zdravotní sestry dohlížejí nad užitím léků, pitným režimem, zajišťují i ošetřovatelskou rehabilitaci a zdravotní péči. Nabídka programu se odvíjí od poptávky a také od toho, s jakými diagnózami a s jakým postižením senioři docházejí. Denní stacionáře nabízejí bohatý denní program. Nejčastěji tréninky paměti, ošetřovatelskou rehabilitaci, hudební produkci, výtvarné činnosti, společenské hry, tematické besedy, filmový kroužek, zdravotní cvičení, aktivity s dětmi a mnohé další. Chodí se na procházky a posedět ven.

 

Odlehčovací pobytová služba

Odlehčovací pobytová služba je velkým přínosem pro rodiny, které se o nemocného seniora dlouhodobě starají doma. Je určena i pro nemocné v terminálních stadiích onemocnění a imobilní klienty. V současné době jsme například přijali nemocného ve vigilním kóma. Je to mladý klient po vážném poranění mozku. Rodina se o něj již dva roky perfektně stará v domácím prostředí. Po dvou letech se cítili unavení, tak nás oslovili. Chodí za svým příbuzným na návštěvu, kontrolují nás, jak se o jejich vážně nemocného člena rodiny staráme, aby za týden mohli v klidu odjet na dovolenou. Po návratu z dovolené si ho opět vezmou do domácího ošetřování.

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Senioři, o které doposud pečuje rodina, mohou mít sníženou soběstačnost vzhledem k věku, ale také z důvodu chronického onemocnění. Péče o takovou dospělou osobu je hodně náročná jak po fyzické, tak po psychické stránce. Je nutné se starat celodenně, bez nároku na osmihodinovou pracovní dobu či na dovolenou, takže odlehčovací pobytová služba poskytne rodině velkou úlevu. Je poskytována celoročně, 24 hodin denně. Je možné ji využít na několik dní, týdnů či měsíců. Klient může využít pobyt krátkodobý (dovolená či nemoc pečujících osob apod.) i dlouhodobý (rekonstrukce bytu či domu, nenadálá životní situace, změna zdravotního stavu apod.). Pobyt se přizpůsobuje potřebám klienta a požadavkům rodiny.

Velmi často se v pobytových službách setkáváme s tím, že při příjmu klienta do péče je na tom daleko hůře pečující. Péče o blízkého nemocného je velmi náročná, rodiny často neznají podpůrné služby, které mohou využívat, aby pro ně byla péče v domácím prostředí usnadněna.

Máme jednu klientku, která poté, co dala maminku do domova se zvláštním režimem s onemocněním demence, byla tak psychicky vyčerpaná, že trvalo dva roky, než se vzpamatovala ze zátěže, které byla vystavena, než začala znovu žít. Přišla o práci, rozpadlo se jí manželství, léčila se na psychiatrii, obviňovala se z toho, že  péči o maminku nezvládla.. Maminka u nás stále žije, je to spokojená klientka a dcera se vrátila do pozice dcery. Chodí za ní usměvavá na návštěvu, spřátelila se s pečujícím personálem, my jí rádi vidíme a těší nás, jak je spokojená. Dnes je moudřejší, nechápe, proč ji dříve nenapadlo využít sociální službu, aby jí pomohla s péčí, kterou sama nezvládala, ať se snažila, jak chtěla.

Doporučuji každému, kdo se dostane do podobné situace, obrátit se na odbor sociálních věcí v místě svého bydliště nebo na internetovou poradnu a řešit pomoc a nastavení správné péče včas.