Děti hrají seniorům v Hradci divadlo

Na konci školního roku navštívily hradecký Grandpark děti ze základní školy Štefcova. Prvňáčci si připravili pro klienty představení o hloupé myšce. O týden později starší žáci ze stejné školy sehráli pro seniory loutkové divadlo. Po představení jim ještě představili jednotlivé loutky, takže si je babičky i dědové mohli důkladně a zblízka prohlédnout a ohmatat. Všem zúčastněným se obě akce velice líbily, takže už dnes se těší, že další vystoupení žáků školou povinných budou po prázdninách pokračovat.

Setkávání seniorů s dětmi je součástí aktivit, které pro své klienty Domov pro seniory organizuje co nejčastěji. Bezprostřednost a pozitivita dětí totiž nabíjí starší lidi energií, ale pomáhá seniorům i s tak vážnou diagnózou, jako je Alzheimerova choroba. „U těchto nemocných dochází k rychlejšímu či pomalejšímu úpadku paměti, úsudku a myšlení. Zpravidla nejprve dochází k postižení krátkodobé, následně dlouhodobé paměti,“ vysvětluje psychiatr Slavomír Pietrucha. A právě vystoupení dětí, loutkové divadlo a vybavení si vzpomínek na vlastní dětství mohou být podněty, které dokáží paměť lidí s Alzheimerovou nemocí alespoň na určitou dobu „probudit“.