Děti seniorům nejen zazpívaly, ale zahrály i na vozembouch

Ach synku, synečku, Když jsem já sloužil, Ta naše písnička česká… Tyto a další známé písničky rozezněly havířovský domov pro seniory GrandPark v podání dětí z mateřské školy v Radniční. Děti se nebály babičkám a dědečkům zazpívat i sólově a třeba i zahrát na vozembouch. Ale nezůstalo jen u zpívání těch nejmenších – senioři si s radostí známé melodie zazpívali spolu s dětmi.

Překvapení si děti přichystaly na závěr – rozeběhly se k babičkám a dědům a každému z nich věnovaly vlastnoručně vyrobený dárek. Na oplátku zase ony dostaly sladkou odměnu. Tato setkání se zpěvem se líbí oběma stranám – o tom svědčí fakt, že děti slíbily, že zase brzy přijedou našim seniorům zazpívat.

Speciální překvapení zažila během vystoupení jedna z obyvatelek GrandParku, Alena Šlégrová. S úžasem se dívala na dirigující ředitelku MŠ: „To je přece moje žáčka, tu jsem učila!“ Krásné shledání po letech bude mít určitě pokračování, protože vše si dámy samozřejmě nestihly za krátkou chvíli při loučení vše povědět.

Setkávání seniorů s dětmi z mateřských škol je součástí aktivit, které pro své klienty Domov pro seniory organizuje co nejčastěji. Bezprostřednost a pozitivita dětí ze školky nabíjí starší lidi energií, ale pomáhá seniorům i s tak vážnou diagnózou, jako je Alzheimerova choroba. „U těchto nemocných dochází k rychlejšímu či pomalejšímu úpadku paměti, úsudku a myšlení. Zpravidla nejprve dochází k postižení krátkodobé, následně dlouhodobé paměti,“ vysvětluje psychiatr Slavomír Pietrucha. A právě písničky či říkanky spojené s dětstvím mohou být podnětem, který dokáže paměť lidí s Alzheimerovou nemocí alespoň na určitou dobu „probudit“.

Doposud se neví, co způsobuje Alzheimerovu nemoc. Jisté je jen to, že počet takto nemocných stále roste. Podle Zprávy o stavu demence vydané Českou alzheimerovskou společností žilo u nás v roce 2014 téměř 153 tisíc lidí trpících demencí – přičemž Alzheimerova nemoc je její nejčastější příčinou. Moravskoslezský kraj je s počtem téměř 17 tisíc takto nemocných osob na čtvrtém místě v republice.