Děti z mateřinky zahrály seniorům narození Ježíška

Havířovský domov pro seniory GrandPark navštívily děti z mateřské školy v Radniční. Předvedly seniorům vánoční pásmo složené z povídání o narození Ježíška v Betlémě a z koled. „Jsou úžasní, taková paměť, to už jim můžu jen závidět. Jak si vše mohli zapamatovat, vždyť to bylo dlouhé,“ kroutil hlavou 92letý Jan Vala. Koledy samozřejmě nezůstaly bez odezvy seniorů, kteří si je zazpívali spolu s dětmi.

Další překvapení si děti přichystaly na závěr – rozeběhly se k babičkám a dědům a každému z nich věnovaly vánoční přání. Na oplátku zase ony dostaly sladkou odměnu. Tato setkání dětí z mateřinek se seniory a společným zpíváním se líbí oběma stranám – o tom svědčí fakt, že děti slíbily, že i v příštím roce přijedou našim seniorům zazpívat zase něco nového.

Bezprostřednost a pozitivita dětí ze školky nabíjí starší lidi energií, ale pomáhá seniorům i s tak vážnou diagnózou, jako je Alzheimerova choroba. „U těchto nemocných dochází k rychlejšímu či pomalejšímu úpadku paměti, úsudku a myšlení. Zpravidla nejprve dochází k postižení krátkodobé, následně dlouhodobé paměti,“ vysvětluje psychiatr Slavomír Pietrucha. Podle něj právě písničky či říkanky spojené s dětstvím a speciálně koledy mohou být podnětem, který dokáže paměť lidí s Alzheimerovou nemocí alespoň na určitou dobu „probudit“. Proto jsou společné chvíle seniorů s dětmi z mateřských škol součástí aktivit, které pro své klienty havířovský GrandPark organizuje co nejčastěji.

Doposud se neví, co způsobuje Alzheimerovu nemoc. Jisté je jen to, že počet takto nemocných stále roste. Podle Zprávy o stavu demence vydané Českou alzheimerovskou společností žilo u nás v roce 2014 téměř 153 tisíc lidí trpících demencí – přičemž Alzheimerova nemoc je její nejčastější příčinou. Moravskoslezský kraj je s počtem téměř 17 tisíc takto nemocných osob na čtvrtém místě v republice.