Canisterapie je jednou z terapií, které pozitivně působí na nemocné s Alzheimerovou chorobou