Důležité je, aby se činnost klientům líbila, říká aktivizační pracovnice

Hradec Králové, 23. června 2016 – Již čtyřicítka seniorů našla nový domov v GrandParku v Hradci Králové. „Několik dalších desítek klientů čeká na přijetí, ale nemůžeme přijmout více než dva denně,“ konstatuje ředitel GrandParku Ondřej Votroubek. Tento proces podle něj nelze uspěchat, protože každému novému klientovi je nutné se v prvních hodinách individuálně věnovat, aby si na nový domov zvykl.

Po přijetí je snaha zapojit seniora co nejdříve do každodenních terapií a aktivit. Klienti hradeckého GrandParku se mohou zabavit výtvarnými pracemi, zpěvem, cvičením s terapeutkou, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. „Víme, že tyto činnosti jsou pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a různorodými činnostmi procvičují jak jemnou motoriku, tak své myšlení – což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci u těch seniorů, kteří trpí třeba Alzheimerovou nemocí,“ vysvětluje ředitel.

Mnohé ze seniorek si ve výtvarné dílně GrandParku oblíbily tzv. ubrouskovou techniku. Za asistence aktivizační pracovnice Lucie Hronové se chopily ubrousků, štětců, lepidla – a výsledkem jsou nádherně barevné kreace na dlaždicích, květináčích či lahvích a skleničkách. „Pro klienty je důležité, aby se jim líbila jak samotná práce, tak její výsledek – pak se zapojují do činností rádi. A díky tomu si při výtvarných nebo rukodělných aktivitách zlepšují i jemnou motoriku,“ dodává Lucie Hronová.

S velmi pozitivním ohlasem klientů se setkalo spojení reminiscenční terapie s emocionálním prožitkem. K tomu inspirovalo aktivizační pracovnici Hanu Malinovou množství rozkvetlých květin na zahradě GrandParku. „Nasbírali jsme s klienty okvětní lístky a pak jsme trénovali paměť. Vzpomínali jsme, jak se květiny jmenují a jaké mohou mít barvy. Na závěr jsme pak vytvořili společnou barevnou fantazii – každý klient mohl rozmístit svou hrst okvětních lístků na papírovou plachtu,“ přibližuje Hana Malinová a dodává, že výsledek byl velkým emočním zážitkem jak pro seniory, tak pro ni. „Úžasně se tím podpořilo předchozí paměťové cvičení.“

Do těchto aktivit se v GrandParku zapojují i klienti, kteří jsou zdravotně handikapovaní – ať už kvůli snížené pohyblivosti, nebo vzhledem k psychické nemoci. „Samozřejmě těmto seniorům více pomáháme, například klienta na vozíčku jsem vezla okolo plachty, na které jsme tvořili naši barevnou fantazii z okvětních lístků. On si pak sám mohl vybrat, které místo dotvoří, a měl z toho obrovskou radost,“ říká Hana Malinová.

„Počet osob trpících některým typem demence či Alzheimerovou nemocí roste stále rychleji i v našem regionu a tito lidé většinou v určitém stádiu vyžadují odbornou péči,“ vysvětluje MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., z III. Interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V České republice je v současnosti již více než 150 tisíc lidí trpících Alzheimerovou nemocí, z toho zhruba 10 tisíc v Královéhradeckém kraji.