Zeptali jste se a my odpovídáme

 
1Jak poznáme, že je Domov dobrý?
Volba zařízení je na klientovi a rodině. Většinou volí klient zařízení v blízkosti bydliště, i když by toto nemělo být hlavním kritériem. Každopádně je třeba při Vaší první návštěvě si všímat domova i okolí, vybavení interiéru, úprava zahrady, úklid v Domově. V domě by neměl být cítit pach moče a stolice, dále se ptejte kolik je v zařízení lůžek a kolik je zde pečujícího personálu, na jeho složení a vzdělávání. Jaké terapie a aktivity jsou klientům nabízeny, denní harmonogram, jak probíhá stravování. Všímejte si chování personálu ke klientům a k návštěvám, jak je zajištěna zdravotnická péče, zda dochází do domova praktický lékař a psychiatr, zda funguje fyzioterapie a jak a další otázky, které Vás během pohovoru napadnou.
2Co to je ten adaptační proces?
Adaptační proces je období, kdy si klient zvyká v novém Domově, seznamuje se s novým prostředím a novými lidmi jak z řad klientů, tak z řad personálu. Postupně jsou mu představovány všechny aktivity a terapie, kterých může v Domově využívat. Je mu přiřazen tzv. klíčový pracovník, se kterým začíná plánovat svůj pobyt a co od služeb a jakou podporu v Domově očekává. Zvláště u adaptačního procesu klientů s Alzheimerovým onemocněním dochází zpravidla během několika týdnů ke zlepšení celkového stavu. Příčina je v začínajících výsledcích pravidelné ergoterapie a pravidelně se opakujících činnostech, kde klient získává pocit klidu, jistoty a důvěry. Klíčový pracovník sestavuje s klientem individuální plán, monitoruje nové potřeby a přání klienta a zjišťuje jejich realizaci.
3Mohu si vzít do Domova domácího mazlíčka?
Umístění drobného domácího zvířete lze realizovat jen se souhlasem ředitelky Domova. Drobná domácí zvířata mohou s klientem do Domova ve výjimečném případě, nenaruší-li to soužití s ostatními klienty. Klece s drobným ptactvem, které měl klient doma, je možné umístit v domově nebo v pokoji klienta. Kočičku nebo pejska lze umístit jen v tom případě, jsou-li řádně navyklí na vykonávání svých potřeb a nenarušují-li soužití s ostatními a klient je schopen se o ně starat sám. Tato zvířátka musí být řádně očkována a mít potvrzení veterináře. Veškeré náklady spojené se stravou hradí sám klient.
4Jakou výhodu má dvoulůžkový pokoj?
Je to jedna z nejčastěji pokládaných otázek. Praxe nám ukazuje, že pro seniory je dvoulůžkový pokoj nejlepším řešením. Mírní se riziko depresí, úzkosti a ztráty chuti do života, klient se neuzavírá do sebe. Soužití s dalším klientem ho nepřímo nutí ke komunikaci. V případě, že klient trvá na jednolůžkovém pokoji, obrací se o projednání této žádosti přímo na ředitelku Domova. Pokud to aktuální situace Domova dovolí, lze klientovi vyjít vstříc, avšak je nutné si uvědomit, že náklady spojené s jednolůžkovým pokojem budou navýšeny. Výhodou dvoulůžkových pokojů je i možnost pobytu manželských dvojic.
5Mohu použít příspěvek na péči k celkové úhradě?
Příspěvek na péči je sociální dávka, která se nezapočítává do ceny za pobyt a stravu. Dle zákona o sociálních službách náleží příspěvek zařízením poskytující sociální službu. V případě umístění klienta v domově pro seniory/domově se zvláštním režimemtak náleží příspěvek danému zařízení. (§73 odst.4 zák.č. 108/2006 Sb.)
6Na co se tedy tento příspěvek používá?
Příspěvek na péči náleží lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Pracovníci Domova klientům poskytují pomoc v oblasti přijímání stravy, pomoc s osobní hygienou, při výměně inkontinentních pomůcek či při výkonu fyziologické potřeby, s oblékáním a pohybem. Pracovníci tak klientům umožňují prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život s přihlédnutím k individuálním potřebám.
7Mohu si s sebou přinést vlastní nábytek?
Pokoje Domova jsou plně vybaveny účelným a vestavěným nábytkem. Klienti si mohou pokoj dovybavit vlastními drobnými předměty, které jim připomínají domov (např. fotografie, obrázky, hodiny, kalendář, květiny, deka, polštářky…).Vlastními většími kusy nábytku (např. křeslo) si klienti mohou dovybavit pokoj za souhlasu spolubydlícího a pouze po předchozí domluvě s ředitelkou Domova.
8Kdy za mnou mohou přicházet návštěvy?
Návštěvy nejsou nijak omezeny. Rodinní příslušníci a známí jsou však povinni dodržovat noční klid a být ohleduplní k ostatním spoluobyvatelům Domova.
9Mohu se zdržovat po delší dobu mimo Domov?
Na dovolenou nebo k rodině může klient odjet kdykoliv. S ohledem na plánování stravy musí tuto skutečnost ohlásit dva dny dopředu.
10Vrátí se mi nějaké peníze, pokud budu v nemocnici/na dovolené?
V případě, že klient dodrží stanovené podmínky, bude mu vrácena poměrná částka za stravování ve výši nákladů za stravu.
11Je v Domově k dispozici lékař?
Ordinace praktického lékaře, který zajišťuje klientům zdravotní péči, se nachází v blízkosti Domova. Lékař dochází do Domova pravidelně 1x týdně, každé pondělí.
12Dochází do Domova kadeřnice, příp. pedikérka?
Kadeřnice, stejně tak jako pedikérka, dochází do Domova nepravidelně, a to dle aktuální potřeby klientů. Klienti mohou tyto služby objednávat prostřednictvím svého klíčového pracovníka či ostatních pečovatelů.
13Jak to bude s mým důchodem?
Po nástupu do Domova má klient možnost přijímat důchod následujícími způsoby: - zasíláním na osobní učet klienta u peněžního ústavu - příjem důchodu prostřednictvím České pošty – osobní převzetí od doručovatelky - zasíláním tzv. hromadným poukazem na účet Domova
14Nemám trvalé bydliště v Havířově, mohu být přesto přijat/a do Domova?
Ano. Místo bydliště není rozhodující pro nástup do našeho Domova.
15Jsem kuřák. Může se u vás kouřit?
V Domově máme vyhrazené prostory na kouření. Na pokojích a mimo vyhrazené prostory je kouření zakázáno.
16Mohou být manželé ubytování na pokoji společně?
Ano. Manželské dvojice ubytováváme dle kapacity Domova vždy společně, pokud nepožadují sami jinak.
17Proč je důležité, aby měla sociální služba registraci?
Registrované zařízení musí splnit celou řadu zákonem stanovených požadavků (např. odbornost personálu, zajištění hygienických a technických podmínek) a podléhá státní kontrole v podobě inspekce. O rizicích neregistrované služby se lze více dozvědět zde: http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/neregistrovana-pobytova-socialni-sluzba/