TZ: GrandPark přinese úlevu rodinám, které pečují o seniora.

Havířov, 7. ledna 2016 – Od ledna přichází Domov pro seniory GrandPark v Havířově vstříc zájemcům a nabízí další registrovanou službu. Tzv. odlehčovací pobytová služba je poskytována převážně seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a kteří jsou doposud v péči v jejich přirozeném sociálním prostředí – většinou u rodiny. „Odlehčovací pobytová služba je pro rodiny velkým přínosem, jejím cílem je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Kateřina Michaliková.

Senioři, o které doposud pečuje rodina, mohou mít sníženou soběstačnost vzhledem k věku, ale také z důvodu chronického onemocnění. „Péče o takovou dospělou osobu je hodně náročná jak po fyzické, tak po psychické stránce. Je nutné se starat celodenně, bez nároku na osmihodinovou pracovní dobu či na dovolenou, takže odlehčovací pobytová služba poskytne rodině velkou úlevu,“ doplňuje Michaliková. Nová služba je poskytována celoročně, 24 hodin denně a v GrandParku jsou pro ni nyní vyčleněna čtyři lůžka ve dvou dvoulůžkových pokojích.

Také řeč čísel ukazuje, že zařízení pro péči o nemocné seniory jsou, zvláště v našem kraji, velmi potřebná. Podle Zprávy o stavu demence 2014, kterou zpracovala Česká alzheimerovská společnost, je Moravskoslezský kraj na 4. místě (za Prahou, Jihomoravským a Středočeským krajem) v počtu osob trpících demencí. Lidí s tímto onemocněním zde žije téměř 16 tisíc a toto číslo stále narůstá.

Vzhledem k tomu, že GrandPark je určen pro seniory, jejichž soběstačnost je z různých důvodů snížena, budova je tomu architektonicky přizpůsobena. Samozřejmostí je bezbariérovost, barevné prvky usnadňující orientaci, co největší přístup světla v kombinaci s vhodným osvětlením. Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými postelemi s matracemi proti proleženinám, každý pokoj má vlastní bezbariérovou koupelnu a WC. Klienti mají k dispozici také dostatek multifunkčních prostor pro různé druhy terapií a aktivizačních programů. Významnou součástí celého areálu je terapeutická meditační zahrada.

„V odlehčovací službě zabezpečujeme pro klienty kromě ubytování v domově s přátelskou atmosférou také celodenní stravování, včetně nabídky diet. Ke klientům a k péči o ně přistupujeme individuálně, podle potřeb každého z nich,“ vysvětluje ředitelka GrandParku. Pečovatelky a zdravotnický personál tak pomáhají klientům podle potřeb při orientaci a pohybu v prostoru, při podávání stravy a tekutin či oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, ale třeba i při použití WC a osobní hygieně. „Snažíme se naše klienty také co nejvíce zapojit do sociálně terapeutických a aktivizačních činnosti. To u seniorů napomáhá k rozvoji nebo udržení sociálních schopností a k jejich začleňování do společnosti,“ přibližuje atmosféru v GrandParku Michaliková.

 

Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu 2015 a může poskytovat sociální a zdravotní služby až 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Havířov služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.

Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí. 

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.