GrandPark v Hradci Králové se postupně zabydluje

Domov pro seniory GrandPark Hradec Králové zepředu

Ve čtvrtek 12. května byl slavnostně otevřen nový Domov pro seniory GrandPark v Hradci Králové. „Nové klienty ale přijímáme každý den již od konce dubna, protože žádosti o umístění jsme u nás evidovali už od podzimu loňského roku. Momentálně využívá naší péče již dvacítka klientů,“ říká ředitel domova Ondřej Votroubek. Hradecký GrandPark má kapacitu 149 lůžek, z toho 38 lůžek pro Domov pro seniory, 108 lůžek pro Domov se zvláštním režimem a 3 lůžka pro Odlehčovací pobytovou službu.

„Zatím se snažíme uspokojit rodiny, které u nás měly podanou žádost již před otevřením GrandParku, ale pořád platí, že pokud někdo akutně potřebuje sehnat péči a ubytování pro seniora se sníženou soběstačností, můžeme žadateli vyhovět velmi rychle,“ říká ředitel Votroubek s vědomím, že nová lůžka jsou velmi potřebná. Jeho slova potvrzuje profesor MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., z III. Interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. „Počet osob trpících některým typem demence či Alzheimerovou nemocí roste stále rychleji i v našem regionu a tito lidé většinou v určitém stádiu vyžadují odbornou péči,“ vysvětluje profesor Zadák. V České republice je v současnosti již více než 150 tisíc lidí trpících Alzheimerovou nemocí, z toho zhruba 10 tisíc v Královéhradeckém kraji.

Vzhledem k tomu, že většina klientů má zdravotní problémy, je seniorům v GrandParku celodenně poskytována nejen sociální, ale i zdravotní péče. „Je to samozřejmě náročné z personálního hlediska, ale pro nás je důležité poskytovat klientům kvalitní služby. Proto zde máme nejen pracovnice pro sociální péči, ale k dispozici je i lékař a po celých 24 hodin jsou v našem domově zdravotní sestry,“ zdůrazňuje ředitel Votroubek. Součástí týmu, který se o seniory stará, jsou i fyzioterapeutky či aktivizační pracovnice, které zajišťují pro klienty dopolední a odpolední program.

Pestré aktivity jsou pro klienty GrandParku přichystány na každý den. Senioři se mohou zabavit výtvarnými pracemi, zpěvem, cvičením s terapeutkou, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. Na návštěvy chodí rovněž canisterapeutka s cvičenými psy. „Víme, že je to pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a různorodými činnostmi procvičují své myšlení – což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci u těch seniorů, kteří trpí třeba Alzheimerovou chorobou,“ vysvětluje Ondřej Votroubek.

Také budova GrandParku je architektonicky a technicky přizpůsobena zdravotnímu stavu klientů. „Samozřejmostí je bezbariérovost, barevné prvky usnadňující orientaci, co největší přístup světla v kombinaci s vhodným osvětlením.“ dodává ředitel GrandParku. Významnou součástí celého areálu je terapeutická meditační zahrada, kterou si klienti již nyní velmi oblíbili.