Letní grilování na terase

Domov seniorů přináší svým klientům spoustu aktivit, při kterých se setkávají, povídají si a věnují se nějaké zajímavé činnosti. V létě to může být společné grilování.

Pro klienty Grandparku jsou podobné aktivity přichystány na každý den. Pro grilování je sice vhodné období spíše jen během léta, ale zajímavým činnostem se senioři věnují každý den po celý rok. Mohou se zabavit výtvarnými pracemi, keramikou, přípravou pochutin či cukroví, zpěvem, cvičením s terapeutkou, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. „Víme, že je to pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a různorodými činnostmi procvičují své myšlení – což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Kateřina Michaliková.

Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu 2015 a může poskytovat sociální a zdravotní služby až 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Havířov služby Domov seniorů a Domov se zvláštním režimem.