NAŠE DOMOVY

Den otevřených dveří

Navštivte den otevřených dveří v Domově GrandPark Havířov každou středu od 13 do 17 hod.

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

V Domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám se specifickými potřebami vyplývající z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí, a s ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby.

Více

DOMOVY SENIORŮ

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu vyššího věku, potřebují pravidelnou pomoc v oblasti soběstačnosti a osobní péče. Jejich nepříznivá sociálních situace jim nedovoluje žít ve vlastním domácím prostředí. V Domovech je zajišťována komplexní péče a pobyt nahrazuje domácí prostředí.

Více
 
 
pruh_GP-BoRwinner