Každý týden na cestách

To, že člověk má vyšší věk, neznamená, že by se mu nestýskalo po cestování. Proto v pražském GrandParku cestují každý týden. Opravdový výlet by byl složitější, ale senioři různá města či země navštěvují zprostředkovaně během aktivizačních programů. „Naposledy přišla seniorům zpříjemnit dopoledne v rámci našeho cestovatelského okénka paní Anna Smékalová se svou besedou a projekcí Toulky Českou republikou,“ vysvětluje vedoucí aktivizace Andrea Bařinová.

Anna Smékalová je dcera klienty Anny Štotové a pracuje jako průvodkyně v cestovním ruchu. „Mezi naše pravidelné aktivity patří program Cestománie. To se paní Smékalové zalíbilo, a tak nám nabídla besedu Toulky Českou republikou,“ dodává vedoucí aktivizace. Program byl velmi zajímavý, vyprávění o hradech a zámcích naší republiky velmi pozorně sledovalo mnoho seniorů. Cestovalo se i na Karlštejn, včetně expozice drahých kamenů.

Odměnou pro Annu Smékalovou byl vřelý potlesk publika hned po besedě. „Patří jí naše velké poděkování,“ zdůrazňuje Andrea Bařinová. „Chodíme sice s našimi klienty na procházky do okolí GrandParku, mnozí ale vzpomínají na dobu, kdy sami mohli cestovat a podobné besedy jsou pro ně připomínkou mladších let i seznámením se s novými obzory,“ dodává.

„Pro naše klienty jsou důležité jak pohybové, tak duševní aktivity. Pokud možno na pravidelné bázi – tak, aby se každý den rozhýbalo jak tělo, tak mozkové závity. Zajímavá povídání a poznávání nových věcí jsou velkým přínosem. Tomu přizpůsobujeme i každodenní program v GrandParku,“ doplňuje ředitel domova Pavel Ritschel.