Když je dobrá hudba, tančit se dá i na vozíčku

O blahodárném vlivu hudby se na konci února přesvědčili klienti havířovského GrandParku i jejich příbuzní během karnevalu, při kterém jim hrála k tanci osvědčená kapela Trio seniores. Překážkou nebylo ani to, že mnoho seniorů je na vozíčku nebo trpí Alzheimerovou nemocí. „Do zpěvu a tance se postupně zapojili téměř všichni, atmosféra byla úžasná. Vlastně jsme tak navázali na muzikoterapii, které jsme se věnovali den předtím,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Renata Vávrová.

Muzikoterapie je léčebný postup, který se u seniorů velmi osvědčuje. „Jejím účelem je dosažení pozitivních změn v psychologickém, tělesném, kognitivním a sociálním fungování člověka se zdravotními problémy,“ dodává ředitelka domova. A popisuje, jak vše vypadalo v praxi. „Když kapela začala hrát, tváře klientů se postupně rozjasnily, začali se usmívat a přidávali se ke zpěvu. Jak plynul čas, zapojili se i do tance.“ Taneční veselí a dobrou náladu seniorů podpořily i karnevalové masky a zabíjačkové hody. Akce totiž byla původně zamýšlena jako Masopust, ale plánovaný termín překazila chřipka, která dorazila i do GrandParku. „Klienti se na akci těšili, tak jsme je o ni nechtěli připravit,“ vysvětluje Vávrová.

Využívání starých dobrých melodií a písniček, tzv. šlágrů, působí na seniory velmi pozitivně. „Já se úplně vracím do svých mladých let,“ svěřoval se s úsměvem Miroslav Kunčík v přestávce mezi písničkami. Právě „návrat do mladých let“ je důležitý i pro klienty s Alzheimerovou nemocí. Ti jako první ztrácejí krátkodobou paměť a ve světě, který je obklopuje, jsou dezorientováni. Poslech „písní pro pamětníky“ je jednou z možností, jak pomoci jejich paměti se probudit – a na nějakou dobu opět vnímat i současnost.

Pro klienty Grandparku v Havířově jsou podobné aktivity přichystány na každý den. Mohou se zabavit výtvarnými pracemi, keramikou, přípravou pochutin či cukroví, muzikoterapií, cvičením s terapeutkou, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. „Víme, že každodenní zapojení do činností je pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a různorodými činnostmi procvičují jak jemnou motoriku, tak své myšlení – což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Renata Vávrová.