Křeslo pro hosta s hercem Filipem Rajmontem

Novou aktivitou pro klienty pražského GrandParku se stalo Křeslo pro hosta. Do toho prvního usedl herec Filip Rajmont a nechal se seniory vyzpovídat. „Na Filipovu návštěvu jsme se samozřejmě připravovali už v předchozím programu, připomněli jsme si seriál Ulice a další pořady, v nichž účinkoval,“ vysvětluje vedoucí aktivizace Andrea Bařinová. Příprava na setkání s hercem podle ní byla součástí terapeutických aktivit. „Senioři při tvořením otázek na herce procvičovali kognitivní funkce, což je pro starší osoby vždy přínosné,“ dodává.

Kromě mnoha zajímavostí z natáčení pořadů i z hereckého života zaujalo seniory i to, že se Filip Rajmont stará o svou babičku. „Zatím zvládáme péči sami, ale časem zřejmě budeme muset hledat také nějakou odbornou péči,“ svěřil se herec. I proto se sám zajímal o prostředí GrandParku a chtěl se dozvědět co nejvíce o tom, jak klienti tohoto domova prožívají své dny. Potěšilo ho, když slyšel, že jsou senioři v GrandParku spokojeni jak s pěkným prostředím, tak s jídlem i péčí.