Malování jako relax i léčba

Setkání s výtvarným uměním se u klientů štěrboholského GrandParku setkává čím dál častěji s velmi pozitivní odezvou. „Nejedná se o to, abychom s klienty vytvořili nějaké superdílo, cílem arteterapie je právě samotná tvorba, činnost s výtvarným materiálem,“ vysvětluje vedoucí aktivizace Andrea Bařinová. Arteterapie je totiž léčebný postup, který kreativitu využívá třeba při léčbě somatických onemocnění, při překonávání strachu či životních změn nebo při snaze porozumět sobě i druhým.

Jak je vidět z fotografií, léčebné malování seniory baví. „Tato aktivita rozvíjí jak jejich fantazii, tak zvyšuje soustředění. Přitom slouží i k uvolnění od případného stresu, takže pro seniory je velmi přínosná,“ hodnotí ředitel domova Pavel Ritschel. GrandPark podle něj poskytuje svým klientům nejen tuto produktivní formu arteterapie, ale formou vernisáží výtvarných umělců i tzv. receptivní arteterapii, při níž umění na člověka působí svými vjemy. V únoru zde například vystavovala své obrazy malířka Gabriela Michalová Dobiášová.