Malování žehličkou

Zní to možná podivně, ale opravdu se dá malovat i žehličkou. To si vyzkoušeli klienti domova pro seniory GrandPark Havířov s aktivizační pracovnicí Dagmar Cimalovou. Nová výtvarná technika se jmenuje enkaustika. Senioři se chopili křídového papíru, voskovek a žehličky – a výsledkem byly nádherně barevné fantazie. „Vím, že pro klienty je důležité, aby se jim líbila jak samotná práce, tak její výsledek – pak se zapojují do činností rádi. A díky tomu si při výtvarných nebo keramických aktivitách zlepšují i jemnou motoriku,“ vysvětluje paní Dagmar, proč přišla za seniory s novou aktivitou.

Při enkaustice se nanáší na speciální žehličku vrstva z voskové pastelky a ta se pak rozehřátá roztírá na křídový papír. „Podle toho, jaké pohyby rukou se s žehličkou dělají a jak se žehlička natočí, vznikají na původně bílé ploše krásné barevné kreace. I laik tak může vytvořit dílo, které vypadá jako složitá malířská práce,“ říká s úsměvem paní Dagmar. A pohled na práce seniorů jí dává za pravdu. Panu Karlovi Konečnému je 87 let a nanášení dalších a dalších barev na papír se mu evidentně líbí. „Doma jsem nežehlil, o jídlo i o prádlo se starala manželka. Když jsem zůstal sám, ani jsem si neuměl uvařit. Tady se o jídlo nemusím starat a ještě jsem se dostal i k žehlení,“ směje se s žehličkou v ruce při výběru dalších barev pro své dílo.

V GrandParku se do aktivit mohou zapojit i klienti, kteří jsou zdravotně handikapovaní. V nové výtvarné technice našla zalíbení třeba i Ludmila Matúšová, která má jednu ruku nepohyblivou. „Samozřejmě jsem paní Ludmile pomohla s nanášením voskovky na žehličku, ale obraz si už vytvářela sama a moc se jí líbilo, že si takto může malovat,“ říká Dagmar Cimalová.

Pro klienty Grandparku v Havířově jsou podobné aktivity přichystány na každý den. Mohou se zabavit výtvarnými pracemi, keramikou, přípravou pochutin či cukroví, zpěvem, cvičením s terapeutkou, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. „Víme, že je to pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a různorodými činnostmi procvičují jak jemnou motoriku, tak své myšlení – což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Renata Vávrová.

IMG_20160126_102740 IMG_20160126_104532