Muzikálové a divadelní melodie sklidily potlesk

V závěru března navštívila seniory v havířovském GrandParku spisovatelka a scénaristka Kateřina Tomanová a přivedla milého hosta – herce Jaroslava Beneše. Ten klientům nejen předvedl, jak ovládá 32 řečí, ale hlavně zazpíval oblíbené muzikálové a divadelní písně.

Co se týče znalosti 32 řečí, ukázka cizokrajných promluv vypadala sice famózně, polehčující okolností nakonec ale bylo hercovo přiznání: je sice schopen promlouvat ve 32 jazycích, ale jen slova, která byla součástí koledy, kterou se kdysi v dětství v pěveckém souboru učili právě v tolika jazykových mutacích.

Daleko větší úspěch než s cizojazyčným přednesem však Jaroslav Beneš sklidil s písněmi. Muzikálové i divadelní melodie jsou známé, a tak bylo vidět, jak si i mnozí senioři pobrukují s ním takové šlágry, jako je třeba Tereza či Pramínek vlasů z divadla Semafor, kde herec devět let působil. Senioři tak byli po zbytek dne dobře naladěni a některým zněly melodie z pěkného koncertu v hlavě i po zbytek dne.