Náš další domov pro seniory bude v Telči. I s mateřinkou.

Naše domovy se od května staly součástí největší privátní sítě domovů pro seniory v České republice. Momentálně je v provozu 11 zařízení, dvě další budou otevřena ještě letos na podzim. Poklepáním na základní kámen na konci minulého týdne začala v Telči výstavba dalšího zařízení, které bude mít celkem 122 lůžek. Z toho bude 62 sloužit jako Domov pro seniory, 60 dalších pro Domov se zvláštním režimem.

Domov se zvláštním režimem je určen hlavně pro osoby s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence. Tomu bude SeniorCentrum architektonicky a technicky přizpůsobeno. „Samozřejmostí je bezbariérovost, barevné prvky usnadňující orientaci, co největší přístup světla v kombinaci s vhodným osvětlením,“ uvedl architekt Pantelis Larcou. Významnou součástí celého areálu bude terapeutická meditační zahrada, tzv. Memory garden.

Pro projekt bude využit i stávající objekt prvorepublikové školy v původní rozlehlé zahradě se vzrostlou zelení. „Bývalou školu zrekonstruujeme, k ní pak dostavíme bezbariérovou novostavbu dispozičně a provozně řešenou tak, aby vyhovovala všem klientům,“ popisuje Larcou. Součástí projektu bude i dům s 22 malometrážními byty pro vitálnější seniory, kteří jsou schopni samostatného bydlení, nicméně budou moci využít doplňkové služby a SOS péči SeniorCentra.

„Vytváříme koncept takových domovů pro seniory, které jsou opravdovým domovem,“ vysvětluje Anton Kellner, generální ředitel SeneCura s. r.o. a společnosti Senior Holding, která je investorem projektu. V domově se vytvoří přátelská společenství-domácnosti seniorů na schématu společného obývacího pokoje s jídelními stoly a kuchyňkou, na který budou navazovat jednotlivé „ložnice“ – pokoje klientů. „Každá domácnost má také společnou terasu, která spolu s obývacím pokojem seniory sdružuje, vytváří živoucí prostředí a podporuje jejich aktivitu,“ popisuje Kellner.

V prostorách domova budou zřízeny „memory koutky“ s historickým nábytkem a dekoracemi pro aktivizaci vzpomínek a stimulaci mysli seniorů. V přízemí bude společenský sál, hobby místnost s keramickou pecí a přednášková místnost, ale i kaple, fitness specializované pro seniory a prostor pro rehabilitace a masáže nebo kadeřnictví. „Tyto naše prostory budou sloužit i ostatním seniorům z Telče a okolí v rámci podpůrného programu 77+ a dalších,“ slibuje architekt Larcou. Lidem z okolí bude přístupná také jídelna v přízemí. 

Významnou součástí domova bude zahrada. „Jednu část upravíme na Memory garden – systém uzavřených smyček pro nekonečné procházení. Zahradnické řešení a vybavení pak poskytne seniorům mnoho vjemů a podnětů. Bude zde třeba bylinkový záhon, ovocný sad, ale i vodní prvek, nějaká zvířátka, hmyzí domek či dendrofon,“ vypočítává Pantelis Larcou.

Nový domov v Telči budou moci využít i zájemci o odlehčovací pobytovou službu či o denní stacionář. SeniorCentrum se stane také významným zaměstnavatelem – provoz bude zajišťovat zhruba 65 zaměstnanců. Ti budou moci využít služeb dětské skupiny, která bude součástí SeniorCentra a bude se starat o děti od 1 do 6 let. „Programy seniorů a dětí se budou často prolínat, protože z dalších našich domovů víme, že to má pozitivní vliv na obě skupiny,“ zdůraznil Kellner.