Otevřeli jsme GrandPark Kliniku

V Domově pro seniory GrandPark Havířov startuje právě nyní nový projekt, který by měl pomoci i klientům se závažnějšími zdravotními problémy. „Zaznamenáváme totiž množství žádostí o péči, která by navazovala na odbornou nemocniční péči. Jedná se o pacienty, kteří již nepotřebují 24hodinový dohled lékaře, ale potřebují intenzívní péči zdravotní sestry poskytovanou v domácím prostředí,“ říká výkonná ředitelka společnosti GrandPark Renata Prokešová, která stála u zrodu projektu GrandPark Klinika.

GrandPark Klinika umožní každodenní fyzioterapii, ošetřovatelskou rehabilitaci, nácvik základních životních návyků a komunikaci s okolím, ale i příjem potravy, péči o vyměšování atd. „V GrandPark Klinice budeme poskytovat při nejvyšším stupni náročnosti ošetřovatelské péče dlouhodobou péči o ty pacienty, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí v podstatě zlepšit. Bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče by se však mohl zhoršovat,“ dodává Prokešová.

Jedná se například o polymorbidní pacienty (tj. takové, kteří trpí větším počtem různých závažných chorob a zdravotních komplikací) jak v seniorském věku, tak i středního a mladšího věku. „K takovým stavům dochází často např. po cévních mozkových příhodách nebo po úrazech,“ vysvětluje Renata Prokešová. Dodává, že do GrandPark Kliniky tak mohou být přijati pacienti, kteří již nejsou plně závislí na podpoře základních životních funkcí. Byla u nich stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci zdravotního stavu, nicméně je u nich potřebná léčebně rehabilitační a ošetřovatelská péče.

„Naše populace stárne a postupně bude stále důležitější, aby lidé i se závažnějšími zdravotními problémy měli možnost prožít své stáří důstojně a bezpečně v příjemném prostředí. Rádi bychom jim v budoucnu takovouto možnost poskytli ve všech krajích,“ říká předseda představenstva společnosti GrandPark Ľubomír Vais s tím, že záměrem je projekt GrandPark Klinika postupně rozšířit i do dalších domovů sítě GrandPark. Po Havířově již GrandPark nabízí své služby v Hradci Králově a na konci roku 2016 se otevře i GrandPark v Praze-Štěrboholech.