Poskytovaná sociální péče

Sociální péče zahrnuje tyto úkony:


Poskytovaná zdravotně ošetřovatelská péče


Stravování


Terapie a aktivity seniorů