Slavnostní otevření GrandPark Havířov

150 seniorů, kteří potřebují celodenní péči vzhledem ke snížené soběstačnosti, najde od května 2015 nový, vlídný, slunný a bezbariérový domov v Havířově-Šumbarku.

Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu letošního roku. Toto soukromé pobytové zařízení nabízí domov pro 150 klientů v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem. „GrandPark jsme nazvali Domovem, který žije. Znamená to, že našim klientům chceme umožnit poslední třetinu života co nejvíce opravdu prožít, nikoliv jen přežít či dožít. A od toho se odvíjí důraz na kvalitu jak v poskytovaném bydlení, tak v našich službách,“ dodává ředitelka havířovského Domova Kateřina Michalíková.

Vzhledem k tomu, že zařízení je určeno pro seniory, jejichž soběstačnost je z různých důvodů snížena, budova je tomu architektonicky přizpůsobena. Samozřejmostí je bezbariérovost, barevné prvky usnadňující orientaci, co největší přístup světla v kombinaci s vhodným osvětlením. Klienti mají k dispozici také dostatek multifunkčních prostor pro širokou škálu terapií a aktivizačních programů. Významnou součástí celého areálu je terapeutická meditační zahrada.

„Příjemné prostředí je důležité, ale neméně významná je pro stárnoucího člověka péče spojená s vlídným slovem, úsměvem a podanou pomocnou rukou,“ říká ředitelka Michalíková a dodává, že v GrandParku uplatňují individuální přístup ke klientům. „Poskytujeme jim péči a pomoc tam, kde je to zapotřebí, na druhou stranu podporujeme rozvoj jejich soběstačnosti a motivujeme je v posilování sociálního začleňování. Ke zdraví našich klientů přispívá také kvalitní domácí, nutričně vyváženou strava.“ O tom všem se zájemci mohou přesvědčit, neboť v GrandParku Havířov je každou středu mezi 13 – 17 hod. Den otevřených dveří.