Skutečný příběh z našeho Domova GrandPark v Havířově

Pro paní J. nebylo při pobytu v nemocnici nejhorší vnímání zdravotních problémů, ale každodenní sžíravá nuda a pocit samoty. To se ale změnilo.

„Nejhorší byla nuda, kterou jsem každodenně prožívala při svém pobytu v nemocnici. Ani zdravotní potíže nebyly tak hrozné. Ale samota, ta byla nejhorší.“ Prohlásila p. J. po svém příchodu do Domova seniorů GrandPark Havířov. Když jsem se po měsíci pobytu p. J. v GrandParku zeptala, jak prožila víkend, řekla mi: „No jste velmi šikovné. Bez Vás je tady o víkendu smutno“. Ptala jsem se p. J. jestli měla o víkendu návštěvu, která by ji potěšila, odpověděla mi: „Ano, měla jsem návštěvu. Ale bez Vás jsme tady ztracení.“

Paní J. byla do našeho Domova přivezena sanitkou ze zdravotnického zařízení. Když jsme ji poprvé spatřili, ležela na lehátku a spala. Jevila se jako klientka, která většinu dne stráví v posteli na svém pokoji. Během adaptačního procesu si p. J. vyžadovala velkou pozornost. Neustále k sobě přivolávala pečovatelky, nechtěla být sama. V noci nespala, vyzváněla, křikem si přivolávala personál.

Během dvou týdnů si p. J. přivykla. Začala méně spát ve dne a více v noci. Zapojila se do aktivizačních činností a zcela ožila. Z p. J. se vyklubala úžasná paní, se kterou se často zasmějeme. Má velký přehled o současném dění, trefné poznámky. Ráda vzpomíná na zážitky ze svého života, na děti, manžela a společně prožité dovolené. Ráda sleduje dokumentární pořady v televizi.

Paní J. se s velkým nadšením zapojila do výtvarných aktivit. Vyzkoušela si pletení z papíru, ubrouskovou techniku, tvorbu mozaiky a keramiky. Má velmi hbité ruce a velmi dobrou představivost, kterou může uplatnit při skládání mozaiky, kdy musí při tvorbě obrázků vkládat drobné kousky kachliček do vzniklých mezer.

Ráda se také zúčastňuje pohybových aktivit v místnosti fyzioterapie a na terase našeho zařízení. Sama zvládá přesun z vozíčku do postele a naopak. Sama také zvládá pohyb po pokoji. Procházky absolvuje na vozíčku. Ze všeho nejvíce miluje společné vycházky do blízké cukrárny. Má velmi ráda sladké moučníky a zákusky, ke kterým si s velkou chutí dopřeje také kávu. Samozřejmě v rozumné míře.

Paní J. velmi pozorně sleduje, co plánujeme v příštích dnech. Pro příklad uvádím jeden z kouzelných zážitků s ní. Když zaslechla, že druhý den dopoledne budeme péct pizzu, ještě týž den večer se domáhala dopomoci pečovatelky s vozíčkem, aby se mohla této aktivity zúčastnit. Byla také velice nadšená z grilování špekáčků a klobás na terase GrandParku. Už se nemůže dočkat, kdy se podobná akce zopakuje, neboť je velký gurmán.

Našim velkým přáním je, aby p. J. ještě dlouho vydržel její nezdolný elán a chuť do života, který by jí mohli někteří jiní a mladší jedinci závidět.

To je skutečný příběh jedné z klientek Domova GrandPark v Havířově. Jsme potěšeni, když vidíme pozitivní výsledek své práce a spokojenost našich seniorů. Domov GrandPark Havířov nabízí 149 lůžek v převážně dvoulůžkových pokojích vybavených hygienickým zařízením, polohovatelnými postelemi, TV a ledničkou. V našem domově máme vlastní gastroprovoz nabízející 5x denně kvalitní domácí stravu. Na každém podlaží se nachází multifunkční společenské místnosti určené k terapiím vč. místnosti pro fyzioterapii. K Domovu patří také relaxační meditační zahrada napojená na budovu rozhlehlou zastřešenou terasou. O naše klienty se stará zkušený tým pečovatelů, zdravotních sester, aktivizačních pracovníků a ergoterapeutů. Klienti obzvláště oceňují práce ve výtvarném atelieru, vaření v naší terapeutické kuchyni a rádi se účastní společenských akcí pořádaných Domovem (oslavy narozenin, grilování, hudební vystoupení atp.). Nabízíme odbornou profesionální péči s vlídným přístupem a individuálním plánem pro každého klienta.

Dáša Cimalováaktivizační pracovnice