Slavnostního otevření pražského GrandParku se zúčastnil ministr financí Andrej Babiš

Na slavnostní otevření nového Domova pro seniory GrandPark v Praze-Štěrboholech se přijel podívat i ministr financí Andrej Babiš. Popřál tomuto projektu mnoho úspěchů a řekl, že problematika domovů pro seniory ho zajímá. Při svých návštěvách krajů zjistil, že se velmi liší náklady na výstavbu i provozování jednotlivých zařízení a je velký problém v tom, že u nás neexistuje koncepce propojení zdravotních a sociálních služeb.

Nový GrandPark má kapacitu 150 lůžek, z toho dvě třetiny jsou určeny pro Domov se zvláštním režimem. „To znamená, že naše zaměření je z větší části na klienty se sníženou soběstačností, většinou s diagnózou Alzheimerovy nemoci,“ řekl ředitel domova Pavel Ritschel. Vzhledem k tomu, že v Praze je počet lůžek pro takto nemocné osoby stále nedostačující, i GrandPark se rychle zaplňuje. „Nové klienty přijímáme od začátku prosince každý den. Momentálně využívá naší péče již více než 30 klientů,“ dodal Ritschel.

Nová lůžka pro seniory se sníženou soběstačností jsou v Praze velmi potřebná. To potvrzuje MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., první místopředseda České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP a člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. „Počet osob trpících některým typem demence či Alzheimerovou nemocí roste stále rychleji, nejvíce takto nemocných osob je v Praze a ve Středočeském kraji. Tito lidé většinou v určitém stádiu již vyžadují odbornou péči,“ vysvětluje Kalvach V České republice je v současnosti již více než 150 tisíc lidí trpících Alzheimerovou nemocí, z toho v Praze téměř 20 tisíc, ve Středočeském kraji dalších 17,5 tisíc.

Výstavba pražského GrandParku začala v říjnu 2015, první klienty začal přijímat již 1. prosince 2016. „Pozitivním faktem je, že se nám daří stavět kvalitní pobytová zařízení pro seniory se sníženou soběstačností za několikanásobně nižší náklady, než je tomu většinou u státních zařízení,“ hodnotí projekt Ľubomír Vais, předseda představenstva společnosti GrandPark, a. s., která v současnosti provozuje již tři domovy pro seniory s celkovou kapacitou 448 lůžek.

„Než jsme se rozhodli pro výstavbu domova pro seniory ve Štěrboholech, zjišťovali jsme si samozřejmě, jaká je v Praze situace. Bylo jasné, že stále nedostačuje,“ říká Ľubomír Vais. Podle veřejné databáze ČSÚ bylo v Praze v roce 2013 celkem 25 domovů pro seniory s celkovou kapacitou 2.439 lůžek a 7 domovů se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 444 lůžek. Od té doby zde bylo otevřeno několik dalších zařízení, nicméně v roce 2015 bylo v Praze evidováno 6 397 neuspokojených žádostí do domovů pro seniory a 1 419 do domovů se zvláštním režimem.

Vzhledem k tomu, že většina klientů má zdravotní problémy, je seniorům v GrandParku celodenně poskytována nejen sociální, ale i zdravotní péče. „Je to samozřejmě náročné z personálního hlediska, ale pro nás je důležité poskytovat klientům kvalitní služby. Proto zde máme nejen pracovníky pro sociální péči, ale k dispozici je i lékař a po celých 24 hodin jsou v našem domově zdravotní sestry,“ zdůrazňuje ředitel domova Pavel Ritschel. Součástí týmu, který se o seniory stará, jsou i fyzioterapeuti či aktivizační pracovníci, kteří zajišťují pro klienty dopolední a odpolední program.