TZ: Devítiletý talent města sklidil hlasité ovace seniorů

Havířov,  8. prosince 2015 – Obyvatelům GrandParku přijeli zahrát, zazpívat a zatančit děti ze základní umělecké školy Leoše Janáčka. Byl by to možná jeden z mnoha adventních koncertů a jedna z mnoha akcí, které se v Domově pro seniory v Havířově konají. Když ale na scénu vystoupil Lukáš Matyška a zahrál několik skladeb na flétnu, jakoby někdo nalil seniorům kouzelný elixír. Zvedli hlavy, a kdyby většinou nebyli na vozíčku, sklidil by devítiletý školák po svém vystoupení určitě ovace ve stoje.

„To je výkon, to chce ocenění!“ a „To je prvotřídní chlapec!“, ozývalo se nahlas z publika, které tvořili senioři z GrandParku a jejich příbuzní. „Já jsem taky hrával na kytaru, ale něco takového bych nedokázal,“ neubránil se dojetí pan Miroslav. Nadšení seniorů tak potvrdilo, že Lukáš Matyška získal svůj titul Talent města Havířov 2015 zcela oprávněně. Líbila se však i ostatní hudební a taneční vystoupení, zakončená pásmem koled. A ty si s radostí zazpívali i senioři. „Právě koledy totiž patří k tomu, co máme zafixováno v paměti už od dětství, jsou uloženy v dlouhodobé paměti. Mohou se tedy vybavit i lidem, kteří jsou postiženi některým typem demence,“ říká ředitelka GrandParku Kateřina Michaliková.

Adventní koncert byl součástí aktivit, které pro své klienty Domov pro seniory organizuje co nejčastěji. Pomáhají totiž seniorům i s tak vážnou diagnózou, jako je Alzheimerova demence. „U těchto nemocných dochází k rychlejšímu či pomalejšímu úpadku paměti, úsudku a myšlení. Zpravidla nejprve dochází k postižení krátkodobé, následně dlouhodobé paměti,“ vysvětluje psychiatr Slavomír Pietrucha. Právě každodenní aktivity, které GrandPark pro své klienty organizuje, vedou k paměťovým podnětům a mají příznivý vliv na kvalitu života těchto seniorů.

Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu 2015 a může poskytovat sociální a zdravotní služby až 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Havířov služby Domov seniorů a Domov se zvláštním režimem. Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.  Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

Kontakt:

Věra Breiová
GrandPark Havířov
Mobil: 728 463 994
e-mail: vbreiova@grandpark.cz