TZ: Do Ria sice nepojedou, ale trénují denně i v osmdesáti – třeba vsedě

Hradec Králové, 21. července 2016 – Cvičení je důležité pro každého člověka, ale seniorům může velmi zkvalitnit prožívání poslední třetiny života. A lze cvičit i ve vysokém věku anebo při zhoršeném zdravotním stavu. V královehradeckém domově pro seniory GrandPark cvičí klienti skoro každý den. „Důležité je najít pro každého vhodné a přiměřené cviky. Ale klidně lze celé tělo procvičit třeba i vsedě nebo vleže,“ říká aktivizační pracovnice Dagmar Pařízková.

Velmi oblíbené je mezi klienty i cvičení ve skupině. „Cvičíme často vsedě na židlích, i tak lze procvičit celé tělo, třeba za pomoci míčků nebo prvků reiki,“ říká Pařízková. Cvičení ve skupině klienty podle ní více motivuje. „Sejde se celá parta, senioři se vzájemně podporují. A tak si nejen zacvičíme, ale s dobrou náladou přijde uvolnění a teplo na duši,“ popisuje aktivizační pracovnice.

O důležitosti pravidelného cvičení a dostatku aktivit v pokročilém věku je přesvědčen i MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., z III. Interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. „Starší lidé potřebují stále nové podněty a nové aktivity. Výzkumy ukazují, že pokud je nemají, projeví se to záhy na jejich kondici i zdravotním stavu,“ vysvětluje.

Při pěkném počasí využívají v GrandParku i terasu a zahradu, kde třeba klienti se sníženou pohyblivostí cvičí chůzi. Stačí k tomu vstát z vozíku a použít ho jako chodítko, v případě únavy opět jako odpočinkové křeslo. Takto se s pomocí svého vozíku učí znovu chodit po mozkové příhodě i dvaaosmdesátiletý Jaroslav Souček. „Musím chodit, chodit a chodit, abych zase mohl chodit,“ říká odhodlaně. Senioři mohou na terase procvičovat i ruce, k tomu tam mají zabudovanou venkovní kladku.

S klienty GrandParku cvičí pracovnice pohybového režimu také individuálně na pokojích. „Každý klient potřebuje cvičení na míru podle svého zdravotního stavu. Někteří senioři jsou už třeba upoutáni na lůžko – i s těmi je ale zapotřebí cvičit a pravidelně protahovat, aby tělo neochabovalo,“ říká Pařízková a vysvětluje, že velmi důležitý je i „dýchací tělocvik“, který fyzickým aktivitám předchází. Klienti pak cvičení při správném předchozím rozdýchání zvládají lépe.

Královehradecký GrandPark je v provozu od konce dubna, nyní se stará o padesátku klientů a stále přijímá nové. Často jsou to lidé s více či méně sníženou soběstačností. Kromě cvičení a fyzioterapie jsou pro ně různorodé aktivity přichystány na každý den. Mohou se zabavit výtvarnými pracemi, keramikou, přípravou pochutin či cukroví, zpěvem, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. „Víme, že je to pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a rozmanitými činnostmi procvičují jak jemnou motoriku, tak své myšlení – což je podstatné pro zpomalení stárnutí nebo i průběhu onemocnění demencí či Alzheimerovou nemocí,“ vysvětluje ředitel GrandParku Ondřej Votroubek.

 

Domov pro seniory GrandPark Hradec Králové byl otevřen v dubnu 2016 a může poskytovat sociální a zdravotní služby 149 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Hradec Králové služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.

Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí. Pro tyto klienty je určeno 38 lůžek.

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby. Pro ně nabízíme 108 lůžek.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. K dispozici jsou 3 lůžka pro tuto službu.