TZ: Hradec Králové dostane nový domov pro seniory

Hradec Králové, 26. února 2016 – V Hradci Králové se chystá otevření nového domova pro seniory GrandPark. V současné době probíhají už jen drobné dokončovací práce a zařizování interiérů, v květnu bude tento domov otevřen. Z celkové kapacity 149 lůžek bude 38 určeno pro Domov pro seniory, 108 pro Domov se zvláštním režimem a 3 lůžka pro Odlehčovací pobytovou službu.

„Je dobře, že GrandPark bude mít více než stovku lůžek pro seniory se sníženou soběstačností. V dnešní době, vzhledem k prodlužujícímu se věku, se setkáváme se ztrátou soběstačnosti čím dál častěji. Příčiny mohou být v onemocnění některým typem demence, nejčastěji Alzheimerovy nemoci. Počet takto nemocných osob roste bohužel stále rychleji i v našem regionu,“ vysvětluje profesor MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., ze III. Interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V České republice je v současnosti již více než 150 tisíc lidí trpících Alzheimerovou nemocí, z toho zhruba 10 tisíc v Královéhradeckém kraji.

Výstavba GrandParku Hradec Králové začala přípravnými pracemi v listopadu 2014, stavba samotné budovy pak v lednu 2015. Vzhledem k tomu, že zařízení je určeno pro seniory, jejichž soběstačnost je z různých důvodů snížena, budova je tomu architektonicky přizpůsobena. „Samozřejmostí je bezbariérovost, barevné prvky usnadňující orientaci, co největší přístup světla v kombinaci s vhodným osvětlením. Klienti budou mít k dispozici také dostatek multifunkčních prostor pro širokou škálu terapií a aktivizačních programů,“ vysvětluje ředitel hradeckého Domova pro seniory Ondřej Votroubek.

Významnou součástí celého areálu bude terapeutická meditační zahrada. „Realizaci této zahrady plánujeme s ohledem na počasí na jarní měsíce, aby si klienti již v létě mohli užívat pohody v pěkném přírodním prostředí navazujícím na stávající okolní zeleň a stromy,“ dodává Votroubek.

GrandPark Hradec Králové je součástí sítě domovů pro seniory s názvem GrandPark. První z těchto domovů byl otevřen v květnu 2015 v Havířově. V listopadu téhož roku získal Zvláštní cenu poroty v celostátní soutěži Nejlepší z realit – Best of Realty. „Porota nehodnotila pouze architektonickou stránku objektu, ale zajímal ji náš domov jako celek. Velmi nás proto těší, že tento náš projekt získal ocenění právě za posun v kvalitě a rozsahu nabízených sociálních služeb v Moravskoslezském kraji,“ říká Ľubomír Vais, předseda představenstva společnosti EBM Partner, která je developerem a investorem projektu.

Ocenění v soutěži Best of Realty bylo pro společnost EBM Group velkým povzbuzením, ale i závazkem do budoucna, neboť společnost má v plánu po GrandParku v Havířově a v Hradci Králové otevřít koncem roku 2016 další domov pro seniory v Praze Štěrboholech. „Naše populace stárne a postupně bude stále důležitější, aby lidé měli možnost prožít své stáří důstojně a bezpečně v příjemném prostředí. Rádi bychom jim v budoucnu takovouto možnost poskytli ve všech krajích,“ říká Ľubomír Vais.

Domov pro seniory GrandPark Hradec Králové bude předán do užívání v dubnu 2016 a bude poskytovat sociální a zdravotní služby 149 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. bude nabízet GrandPark Hradec Králové služby Domov seniorů a Domov se zvláštním režimem.

Domov pro seniory je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

EBM Group tvoří tři společnosti
EBM Partner a.s. – developerská činnost
EBM Expert Building Management s.r.o. – projekční a inženýrská činnost, výkon TDI a PM
GrandPark a.s. – poskytovatel sociálních služeb, specialista na služby pro seniory

EBM Group, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Prague 4, Czech Republic
email: info@ebmgroup.cz, telefon: +420 261 099 350