TZ: I v devadesáti procvičují celé tělo – na židli, na vozíčku nebo i vleže

Havířov, 14. července 2016 – Cvičení je důležité pro každého člověka, ale seniorům může velmi zkvalitnit prožívání poslední třetiny života. A lze cvičit i ve vysokém věku anebo při zhoršeném zdravotním stavu. V havířovském domově pro seniory GrandPark cvičí klienti skoro každý den. „Důležité je najít pro každého vhodné a přiměřené cviky. Ale klidně lze celé tělo procvičit třeba i vsedě nebo vleže,“ říká pracovnice pohybového režimu Renata Hanuščáková.

S klienty GrandParku cvičí pracovníci pohybového režimu často individuálně na pokojích. „Každý klient potřebuje cvičení na míru podle svého zdravotního stavu. Někteří senioři jsou už třeba upoutáni na lůžko – i s těmi je ale zapotřebí cvičit a pravidelně protahovat, aby tělo neochabovalo,“ dodává Hanuščáková a vysvětluje, že cvičení se střídá s masážemi, což je důležité pro uvolnění zatuhlých míst.

Velmi oblíbené je mezi klienty ale i cvičení ve skupině. Aktivizační pracovnice Jana Kovaříková procvičuje se seniory při relaxační hudbě a zapálených svíčkách protahovací i posilovací cviky s prvky jógy. „Jsem tady teprve měsíc, ale udělal jsem velké pokroky. Na začátku jsem jenom funěl, když jsem měl rozpohybovat svůj vozík. Teď do toho kopnu a jedu přes celou chodbu jako raketa,“ pochvaluje si s úsměvem dvaadevadesátiletý Jan Vala. Stejně starý Adolf Fiedler se nenechá zahanbit a předvede s míčem vzorové přítahy nohou – vůbec nevadí, že přitom sedí na židli. „Cvičení ve skupině klienty více motivuje. Sejde se celá parta, senioři se vzájemně podporují, ke konci si vždy i zazpíváme. A tak si nejen zacvičíme, ale s dobrou náladou přijde uklidnění, uvolnění a teplo na duši,“ popisuje Kovaříková.

Kromě cvičení a fyzioterapie jsou pro klienty GrandParku, kteří mají více či méně sníženou soběstačnost, různorodé aktivity přichystány na každý den. Mohou se zabavit také výtvarnými pracemi, keramikou, přípravou pochutin či cukroví, zpěvem, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. „Víme, že je to pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a rozmanitými činnostmi procvičují jak jemnou motoriku, tak své myšlení – což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Renata Vávrová.

 

Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu 2015 a může poskytovat sociální a zdravotní služby až 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Havířov služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.

Domov pro seniory je určen těm klientům, kteří pro sníženou soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí. Pro tyto klienty je určeno 38 lůžek.

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby. Pro tyto klienty je k dispozici 107 lůžek.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Pro tyto účely slouží 4 lůžka.