TZ: Když je dobrá hudba, tančit se dá i na vozíčku

Havířov, 25. února 2016 – O blahodárném vlivu hudby se mohli přesvědčit klienti havířovského GrandParku a jejich příbuzní. Ve středu si užili zábavné odpoledne a podvečer. Měli na programu karneval i s kapelou a zabíjačkovými hody. A vůbec nebylo překážkou, že mnoho seniorů je na vozíčku nebo trpí Alzheimerovou nemocí. „Do zpěvu a tance se postupně zapojili téměř všichni. Vlastně jsme tak navázali na muzikoterapii, které jsme se věnovali den předtím,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Renata Vávrová.

Muzikoterapie je léčebný postup, který se u seniorů velmi osvědčuje. „Jejím účelem je dosažení pozitivních změn v psychologickém, tělesném, kognitivním a sociálním fungování člověka se zdravotními problémy,“ dodává ředitelka domova. A popisuje, jak vše vypadalo v praxi. „Když kapela začala hrát, tváře klientů se postupně rozjasnily, začali se usmívat a přidávali se ke zpěvu. Jak plynul čas, zapojili se i do tance.“ Taneční veselí a dobrou náladu seniorů podpořily i karnevalové masky a zabíjačkové hody. Akce totiž byla původně zamýšlena jako Masopust, ale plánovaný termín překazila chřipka, která dorazila i do GrandParku. „Klienti se na akci těšili, tak jsme je o ni nechtěli připravit,“ vysvětluje Vávrová.

Využívání starých dobrých melodií a písniček, tzv. šlágrů, působí na seniory velmi pozitivně. „Já se úplně vracím do svých mladých let,“ svěřoval se s úsměvem Miroslav Kunčík v přestávce mezi písničkami. Právě „návrat do mladých let“ je důležitý i pro klienty s Alzheimerovou nemocí. Ti jako první ztrácejí krátkodobou paměť a ve světě, který je obklopuje, jsou dezorientováni. Poslech „písní pro pamětníky“ je jednou z možností, jak pomoci jejich paměti se probudit – a na nějakou dobu opět vnímat i současnost.

Pro klienty Grandparku v Havířově jsou podobné aktivity přichystány na každý den. Mohou se zabavit výtvarnými pracemi, keramikou, přípravou pochutin či cukroví, muzikoterapií, cvičením s terapeutkou, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. „Víme, že každodenní zapojení do činností je pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a různorodými činnostmi procvičují jak jemnou motoriku, tak své myšlení – což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Renata Vávrová

Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu 2015 a může poskytovat sociální a zdravotní služby až 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Havířov služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.

Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.