TZ: Nevadí, že jsme na vozíčku, zvládneme upéct perníčky i beránka!

Havířov, 23. března 2016 – Havířovský domov pro seniory GrandPark prostoupila tento týden vůně perníčků i velikonočního beránka. Klienti už se nemohou svátků dočkat, neponechali nic náhodě, a tak jsou na velikonoční svátky přichystáni. „Místo čokoládových vajec tady máme vejce z perníku, ale třeba i perníkové zajíčky, kuřátka a kytičky. Naši senioři si užívali pečení i zdobení, ale nejvíc se jim asi líbila ochutnávka na závěr,“ usmívá se ředitelka GrandParku Renata Vávrová. A nezůstalo jen u perníčků, babičky a dědové si upekli i beránka a ze zbytku těsta bábovku.

„Nejen že pečení naše klienty velmi bavilo, ale má to pro ně velký léčebný přínos. Při hnětení a míchání těsta procvičují motoriku prstů a rukou,“ vysvětluje aktivizační pracovnice Jana Kovaříková. Zdůrazňuje, že si senioři procvičí také paměť, když si podle receptu opakují, kolik a čeho mají do těsta přidat. „Ani čas, po který čekáme, až bude upečeno, nepřijde nazmar – zazpívali jsme si společně písničky, takže pečení jsme spojili vlastně i s muzikoterapií,“ dodává s úsměvem a říká, že i pro ni to byl velmi silný zážitek plný emocí a pozitivní energie.

Pro klienty Grandparku v Havířově, z nichž někteří trpí Alzheimerovou nemocí či jiným druhem demence, jsou podobné aktivity přichystány na každý den. Mohou se zabavit výtvarnými pracemi, keramikou, přípravou pochutin či cukroví, zpěvem, cvičením s terapeutkou, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. „Víme, že je to pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a různorodými činnostmi procvičují jak jemnou motoriku, tak své myšlení – což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Renata Vávrová.

 

Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu 2015 a může poskytovat sociální a zdravotní služby až 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Havířov služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.

Domov pro seniory je určen těm klientům, kteří pro sníženou soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí. Pro tyto klienty je určeno 38 lůžek.

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby. Pro tyto klienty je k dispozici 107 lůžek.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Pro tyto účely slouží 4 lůžka.