TZ: Nový domov pro seniory poskytne 149 lůžek pro Liberecký kraj

Liberec, 11. dubna 2017 – Jen pár kilometrů od centra Liberce, ve čtvrti Vratislavice nad Nisou, bude stát nový Domov pro seniory GrandPark, který bude součástí stejnojmenné sítě domovů. „Dnes jsme zahájili výstavbu poklepáním na základní kámen, pro seniory v Liberci a okolí bude k dispozici již v roce 2018,“ říká Ľubomír Vais, předseda představenstva společnosti EBM Partner, která je developerem a investorem projektu. Generálním dodavatelem stavby je Skanska a. s.

 GrandPark ve Vratislavicích bude mít celkovou kapacitu 149 lůžek, z toho čtvrtina bude určena pro Domov pro seniory, tři čtvrtiny pro Domov se zvláštním režimem, tedy pro seniory s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence. Budova tomu bude architektonicky a technicky přizpůsobena. „Samozřejmostí je v každém GrandParku bezbariérovost, barevné prvky usnadňující orientaci, co největší přístup světla v kombinaci s vhodným osvětlením. Klienti budou mít k dispozici také dostatek multifunkčních prostor pro širokou škálu terapií a aktivizačních programů,“ vysvětluje Vais. Významnou součástí celého areálu bude terapeutická meditační zahrada.

Pozitivním faktem je, že budova GrandParku svým umístěním a charakterem navazuje na urbanistické řešení celé lokality a pokračuje v jeho původní struktuře. V přízemí bude na recepci a vstupní halu navazovat jídelna, jejíž zadní prosklená část vyústí krytou terasou do zahrady. Budou tam také provozní prostory – kanceláře, šatny zaměstnanců, vlastní kuchyně i prádelna s žehlírnou, sociální zázemí a skladové prostory. Důležitou součástí tohoto podlaží se stane ordinace praktického lékaře.

V každém z dalších pater budou pokoje klientů, z větší části dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením. „I zde bude vše bezbariérové, přizpůsobené pohybu osob na vozíčku, případně i na lůžku,“ upřesňuje výkonná ředitelka společnosti GrandPark Renata Prokešová. Součástí každého patra je také společenská místnost určená k setkávání seniorů a využívaná při každodenních aktivizačních programech.

Nový GrandPark se stane i významným zaměstnavatelem – jeho provoz bude zajišťovat zhruba 90 zaměstnanců. „Počítáme s tím, že většina klientů bude se sníženou soběstačností. Proto poskytujeme seniorům v GrandParku celodenně nejen sociální, ale i zdravotní péči. To je samozřejmě náročné z personálního hlediska, ale pro nás je důležité poskytovat klientům kvalitní služby,“ vysvětluje Prokešová. Proto v GrandParku ve Vratislavicích budou nejen pracovníci pro sociální péči, ale k dispozici bude i lékař a po celých 24 hodin zdravotní sestry. Součástí týmu, který se o seniory bude starat, budou také fyzioterapeuti či aktivizační pracovníci. „Samozřejmě budeme potřebovat i administrativní a technický personál,“ podotýká výkonná ředitelka.

 GrandPark ve Vratislavicích nad Nisou bude součástí sítě domovů pro seniory s názvem GrandPark. První z těchto domovů byl otevřen v květnu 2015 v Havířově. V listopadu téhož roku získal Zvláštní cenu poroty v celostátní soutěži Nejlepší z realit – Best of Realty. „Pozitivním faktem je, že při vysoké kvalitě se nám daří stavět pobytová zařízení pro seniory se sníženou soběstačností za několikanásobně nižší náklady, než je tomu většinou u státních zařízení,“ hodnotí Ľubomír Vais.

  GrandPark, a. s.

Společnost, která v současnosti provozuje již tři domovy pro seniory (Havířov, Hradec Králové, Praha-Štěrboholy) s celkovou kapacitou 448 lůžek. Je součástí EBM Group.

EBM Group tvoří tyto společnosti:

EBM Partner a.s. – developerská činnost

EBM Expert Building Management s.r.o. – projekční a inženýrská činnost, výkon TDI a PM

EBM Construct s.r.o. – stavební činnost

GrandPark a.s. – poskytovatel sociálních služeb, specialista na služby pro seniory

 Skanska je celosvětově jedna z největších společností v oblasti stavebnictví, komerčního a rezidenčního developmentu. Staví budovy šetrné ke svému okolí i lidem, kteří je obývají. Prosazuje principy společensky odpovědného a etického podnikání.

 

Domov pro seniory GrandPark Vratislavice nad Nisou bude přijímat klienty od roku 2018 a poskytovat sociální a zdravotní služby až 149 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a také Odlehčovací pobytovou službu.

Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.