TZ: Nový domov pro seniory poskytne desítky lůžek pro lidi s Alzheimerem

Praha, 9. listopadu 2016 – Praha je na prvním místě v republice v počtu osob trpících Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence. Takto nemocných je tam téměř 20 tisíc, ve Středočeském kraji je to dalších 17 500 osob. Od prosince jim může pomoci nový domov pro seniory GrandPark v Praze-Štěrboholech na Kryšpínově ulici, který byl právě zkolaudován. Má celkovou kapacitu 150 lůžek, z toho třetina lůžek je určena pro Domov pro seniory, dvě třetiny pro Domov se zvláštním režimem, několik lůžek bude vyčleněno pro velmi žádanou Odlehčovací pobytovou službu.
Výhodou pro obyvatele Prahy a okolí je, že pokud potřebují sehnat péči a ubytování pro seniora se sníženou soběstačností rychle, v GrandParku jim můžeme vyhovět v podstatě okamžitě,“ říká ředitel domova Pavel Ritchel s vědomím, že nová lůžka jsou velmi potřebná. Jeho slova potvrzuje praktický lékař MUDr. Daniel Dvořák „Počet osob trpících některým typem demence či Alzheimerovou nemocí roste bohužel stále rychleji, zvláště v našem regionu, a tito lidé většinou v určitém stádiu vyžadují odbornou péči.
Vzhledem k tomu, že domov je určen pro seniory, jejichž soběstačnost je snížena, budova je tomu architektonicky a technicky přizpůsobena. „Samozřejmostí je bezbariérovost, barevné prvky usnadňující orientaci, co největší přístup světla v kombinaci s vhodným osvětlením. Klienti budou mít k dispozici také dostatek multifunkčních prostor pro širokou škálu terapií a aktivizačních programů,“ vysvětluje ředitel GrandParku. Významnou součástí celého areálu bude terapeutická meditační zahrada. „Realizaci této zahrady plánujeme s ohledem na počasí na jarní měsíce, aby si klienti již v létě mohli užívat pohody v pěkném přírodním prostředí navazujícím na stávající okolní zeleň a stromy,“ dodává Ritchel.
Výstavba GrandParku v Praze-Štěrboholech začala v říjnu 2015. „Pozitivním faktem je, že se nám daří stavět kvalitní pobytová zařízení pro seniory se sníženou soběstačností bez průtahů a za několikanásobně nižší náklady, než je tomu u státních zařízení,“ hodnotí výstavbu Ľubomír Vais, předseda představenstva společnosti EBM Partner, která je developerem a investorem projektu.
GrandPark Praha-Štěrboholy je součástí sítě domovů pro seniory s názvem GrandPark. První z těchto domovů byl otevřen v květnu 2015 v Havířově. V listopadu téhož roku získal Zvláštní cenu poroty v celostátní soutěži Nejlepší z realit – Best of Realty. „Porota nehodnotila pouze architektonickou stránku objektu, ale zajímal ji náš domov jako celek. Velmi nás proto těší, že tento projekt získal ocenění právě za posun v kvalitě a rozsahu nabízených sociálních služeb v Moravskoslezském kraji,“ říká Ľubomír Vais.
Neméně kvalitními projekty jsou i další dva GranParky, v Hradci Králové a v Praze-Štěrboholech. „Naše populace stárne a postupně bude stále důležitější, aby lidé měli možnost prožít své stáří důstojně a bezpečně v příjemném prostředí. Rádi bychom jim v budoucnu takovouto možnost poskytli ve všech krajích,“ plánuje Ľubomír Vais.

Domov pro seniory GrandPark Praha-Štěrboholy bude přijímat klienty od prosince 2016 a bude moci poskytovat sociální a zdravotní služby 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. bude nabízet GrandPark Praha-Štěrboholy služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.
Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.
Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.
Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.