TZ: Populace stárne, mnozí senioři ztrácejí soběstačnost. Nejsme na to připraveni, říká lékař

Praha, 1. prosince 2016 – „Vy jste nám spadli z nebe!“ úlevně říkají manželé Pelcovi. Jejich maminka je jednou z prvních klientek Domova pro seniory GrandPark ve Štěrboholech. Náhle ztratila soběstačnost, momentálně vyžaduje 24hodinovou péči a manželé Pelcovi zjistili, že je velký problém tuto péči pro maminku zajistit. „V nemocnici už pobyt nebyl nutný a my jsme zjišťovali, že všude se čeká na lůžko měsíce či roky. Nevím, jak bychom to řešili, oba s manželem chodíme do práce,“ podotýká Magdalena Pelcová.

Maminka paní Pelcové byla ve svých 78 letech stále soběstačná, stačilo, aby se za ní třikrát denně stavily sestřičky z domácí péče. Ale pak se její stav náhle zhoršil. „Byla to otázka snad jednoho týdne. Kdybychom nesehnali místo v GrandParku, asi bychom museli zůstat doma na neplaceném volnu,“ přemítá Magdalena Pelcová. Její slova potvrzuje praktický lékař MUDr. Daniel Dvořák: „Počet seniorů, kteří ztratí soběstačnost, roste vzhledem k demografickému vývoji bohužel stále rychleji. Tito lidé pak v určitém stádiu vyžadují odbornou péči, mnohdy je nutný dohled 24 hodin denně. Kapacitně na to nejsme připraveni.“

„Než jsme se rozhodli pro výstavbu domova pro seniory ve Štěrboholech, zjišťovali jsme si samozřejmě, jaká je v Praze situace. Podle veřejné databáze ČSÚ bylo v Praze v roce 2013 celkem 25 domovů pro seniory s celkovou kapacitou 2.439 lůžek a 7 domovů se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 444 lůžek,“ říká Ľubomír Vais předseda představenstva společnosti EBM Partner, která je developerem a investorem GrandParku. Od té doby bylo podle něj otevřeno v Praze několik dalších zařízení, takže kapacita se navýšila řádově o stovky lůžek. To je však stále nedostačující.

Ačkoliv se stále častěji mluví o akutní potřebě ubytovacích kapacit pro seniory, žádná další významnější zařízení specializovaná na klienty se ztrátou soběstačnosti, nejčastěji kvůli  Alzheimerově chorobě, se aktuálně v Praze nebudují. „Výhodou pro obyvatele Prahy a okolí je, že pokud potřebují sehnat péči a ubytování pro takového seniora rychle, zatím jim můžeme vyhovět v podstatě okamžitě,“ říká ředitel GrandParku Pavel Ritschel s vědomím, že nová lůžka jsou velmi potřebná.

GrandPark Praha-Štěrboholy je součástí rozvíjející se sítě domovů pro seniory s názvem GrandPark. „Naše populace stárne a postupně bude stále důležitější, aby lidé měli možnost prožít své stáří důstojně a bezpečně v příjemném prostředí. Rádi bychom jim v budoucnu takovouto možnost poskytli ve všech krajích,“ plánuje Ľubomír Vais.

 

Domov pro seniory GrandPark Praha-Štěrboholy přijímá klienty od prosince 2016 a bude poskytovat sociální a zdravotní služby 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Praha-Štěrboholy služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.

Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.