TZ: Porotcům se nejvíce líbil nový Domov pro seniory v Havířově

Havířov, 27. listopadu 2015 – Domov pro seniory GrandPark Havířov získal Zvláštní cenu poroty v celostátní soutěži Nejlepší z realit – Best of Realty. V 17. ročníku soutěžilo celkem 37 projektů v pěti kategoriích. „Porota nehodnotila pouze architektonickou stránku objektu, ale zajímal ji náš domov jako celek. Velmi nás proto těší, že tento náš projekt získal ocenění právě za posun v kvalitě a rozsahu nabízených sociálních služeb v Moravskoslezském kraji,“ říká Ľubomír Vais, předseda představenstva společnosti EBM Partner, která je developerem a investorem projektu.

Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu letošního roku. Toto soukromé pobytové zařízení nabízí domov pro 150 klientů v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem. „GrandPark jsme nazvali Domovem, který žije. Znamená to, že našim klientům chceme umožnit poslední třetinu života co nejvíce opravdu prožít, nikoliv jen přežít či dožít. A od toho se odvíjí důraz na kvalitu jak v poskytovaném bydlení, tak v našich službách,“ dodává ředitelka havířovského Domova Kateřina Michalíková.

Vzhledem k tomu, že zařízení je určeno pro seniory, jejichž soběstačnost je z různých důvodů snížena, budova je tomu architektonicky přizpůsobena. Samozřejmostí je bezbariérovost, barevné prvky usnadňující orientaci, co největší přístup světla v kombinaci s vhodným osvětlením. Klienti mají k dispozici také dostatek multifunkčních prostor pro širokou škálu terapií a aktivizačních programů. Významnou součástí celého areálu je terapeutická meditační zahrada.

„Příjemné prostředí je důležité, ale neméně významná je pro stárnoucího člověka péče spojená s vlídným slovem, úsměvem a podanou pomocnou rukou,“ říká ředitelka Michalíková a dodává, že v GrandParku uplatňují individuální přístup ke klientům. „Poskytujeme jim péči a pomoc tam, kde je to zapotřebí, na druhou stranu podporujeme rozvoj jejich soběstačnosti a motivujeme je v posilování sociálního začleňování. Ke zdraví našich klientů přispívá také kvalitní domácí, nutričně vyváženou strava.“ O tom všem se zájemci mohou přesvědčit, neboť v GrandParku Havířov je každou středu mezi 13 – 17 hod. Den otevřených dveří.

Ocenění v soutěži Best of Realty je pro společnost EBM Group velkým povzbuzením, ale i závazkem do budoucna. Domov pro seniory v Havířově je prvním z řady GrandParků, na jaře 2016 bude otevřen další v Hradci Králově a o rok později v Praze Štěrboholích. „Naše populace stárne a postupně bude stále důležitější, aby lidé měli možnost prožít své stáří důstojně a bezpečně v příjemném prostředí. Rádi bychom jim v budoucnu takovouto možnost poskytli ve všech krajích,“ říká Ľubomír Vais.

Soutěž Nejlepší z realit – Best of Realty vznikla v roce 1999 a od svého založení mapuje a oceňuje nemovitosti realizované na území České republiky, které byly nově vybudovány či prošly zásadní rekonstrukcí. Jsou zde oceňovány projekty, které významným způsobem reprezentují úspěchy a schopnosti architektů, stavitelů, projektantů, developerů a v neposlední řadě i realitních agentů při jejich prodeji či pronájmu.

Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu 2015 a může poskytovat sociální a zdravotní služby až 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Havířov služby Domov seniorů a Domov se zvláštním režimem. Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.  Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

Skupinu EBM Group tvoří 3 společnosti:

EBM Partner a.s. – developerská činnost

EBM Expert Building Management s.r.o. – projekční a inženýrská činnost, výkon TDI a PM

GrandPark a.s. – poskytovatel sociálních služeb, specialista na služby pro seniory