TZ: První klienti se v Domově pro seniory GrandPark v Hradci Králové již zabydleli

Hradec Králové, 12. května 2016 – Nový Domov pro seniory GrandPark v Hradci Králové se již postupně zaplňuje. „Nové klienty přijímáme od konce dubna každý den, protože žádosti o umístění jsme u nás evidovali už od podzimu loňského roku. Momentálně využívá naší péče již dvacítka klientů,“ říká ředitel domova Ondřej Votroubek. Hradecký GrandPark má kapacitu 149 lůžek, z toho 38 lůžek pro Domov pro seniory, 108 lůžek pro Domov se zvláštním režimem a 3 lůžka pro Odlehčovací pobytovou službu.

„Zatím se snažíme uspokojit rodiny, které u nás měly podanou žádost již před otevřením GrandParku, ale pořád platí, že pokud někdo akutně potřebuje sehnat péči a ubytování pro seniora se sníženou soběstačností, můžeme žadateli vyhovět velmi rychle,“ říká ředitel Votroubek s vědomím, že nová lůžka jsou velmi potřebná. Jeho slova potvrzuje profesor MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., z III. Interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. „Počet osob trpících některým typem demence či Alzheimerovou nemocí roste stále rychleji i v našem regionu a tito lidé většinou v určitém stádiu vyžadují odbornou péči,“ vysvětluje profesor Zadák. V České republice je v současnosti již více než 150 tisíc lidí trpících Alzheimerovou nemocí, z toho zhruba 10 tisíc v Královéhradeckém kraji.

Vzhledem k tomu, že většina klientů má zdravotní problémy, je seniorům v GrandParku celodenně poskytována nejen sociální, ale i zdravotní péče. „Je to samozřejmě náročné z personálního hlediska, ale pro nás je důležité poskytovat klientům kvalitní služby. Proto zde máme nejen pracovnice pro sociální péči, ale k dispozici je i lékař a po celých 24 hodin jsou v našem domově zdravotní sestry,“ zdůrazňuje ředitel Votroubek. Součástí týmu, který se o seniory stará, jsou i fyzioterapeutky či aktivizační pracovnice, které zajišťují pro klienty dopolední a odpolední program.

Pestré aktivity jsou pro klienty GrandParku přichystány na každý den. Senioři se mohou zabavit výtvarnými pracemi, zpěvem, cvičením s terapeutkou, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. Na návštěvy chodí rovněž canisterapeutka s cvičenými psy. „Víme, že je to pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a různorodými činnostmi procvičují své myšlení – což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci u těch seniorů, kteří trpí třeba Alzheimerovou chorobou,“ vysvětluje Ondřej Votroubek.

Také budova GrandParku je architektonicky a technicky přizpůsobena zdravotnímu stavu klientů. „Samozřejmostí je bezbariérovost, barevné prvky usnadňující orientaci, co největší přístup světla v kombinaci s vhodným osvětlením.“ dodává ředitel GrandParku. Významnou součástí celého areálu je terapeutická meditační zahrada, kterou si klienti již nyní velmi oblíbili.

Výstavba GrandParku Hradec Králové začala přípravnými pracemi v listopadu 2014, stavba samotné budovy pak v lednu 2015. „Pozitivním faktem je, že se nám daří stavět kvalitní pobytová zařízení pro seniory se sníženou soběstačností za několikanásobně nižší náklady, než je tomu u státních zařízení,“ hodnotí výstavbu Ľubomír Vais, předseda představenstva společnosti EBM Partner, která je developerem a investorem projektu.

GrandPark Hradec Králové je součástí sítě domovů pro seniory s názvem GrandPark. První z těchto domovů byl otevřen v květnu 2015 v Havířově. V listopadu téhož roku získal Zvláštní cenu poroty v celostátní soutěži Nejlepší z realit – Best of Realty. „Porota nehodnotila pouze architektonickou stránku objektu, ale zajímal ji náš domov jako celek. Velmi nás proto těší, že tento náš projekt získal ocenění právě za posun v kvalitě a rozsahu nabízených sociálních služeb v Moravskoslezském kraji,“ říká Ľubomír Vais.

Domov pro seniory GrandPark Hradec Králové byl otevřen v dubnu 2016 a bude poskytovat sociální a zdravotní služby 149 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. bude nabízet GrandPark Hradec Králové služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.

Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

EBM Group tvoří 3 společnosti:

EBM Partner a.s. – developerská činnost

EBM Expert Building Management s.r.o. – projekční a inženýrská činnost, výkon TDI a PM

GrandPark a.s. – poskytovatel sociálních služeb, specialista na služby pro seniory

 

EBM Group, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Prague 4, Czech Republic
Email: info@ebmgroup.cz, Telefon: + 420 261 099 350