TZ: S mrazem vytáhli šály – proto, aby si zacvičili

Havířov, 28. prosince 2016 – Mrazivé počasí přinutilo většinu lidí vytáhnout šály. Vytáhli je i senioři v havířovském GrandParku – ale ne proto, aby si je omotali kolem krku, ale aby si procvičili tělo. „Výhodou cvičení se šálami je to, že s jejich pomocí lze celé tělo procvičit i vsedě. Důležité je najít vhodné a přiměřené cviky. Navíc cvičení ve skupině starší lidi více motivuje a zlepšuje jim náladu, což je pozitivní zvláště v nevlídném podzimním čase,“ říká aktivizační pracovnice Bohumila Počilová .

Cvičení je důležité pro každého člověka, ale seniorům může velmi zkvalitnit prožívání poslední třetiny života. A lze cvičit i ve vysokém věku anebo při zhoršeném zdravotním stavu. V havířovském domově pro seniory GrandPark cvičí klienti skoro každý den. Některé více baví cvičení ve skupině, s dalšími se cvičí individuálně na pokojích. „Každý klient potřebuje cvičení na míru podle svého zdravotního stavu. Někteří senioři jsou už třeba upoutáni na lůžko – i s těmi je ale zapotřebí cvičit a pravidelně protahovat, aby tělo neochabovalo,“ vysvětluje vedoucí péče Ingrid Janovská a dodává, že cvičení se střídá s masážemi, což je důležité pro uvolnění zatuhlých míst.

Kromě cvičení a fyzioterapie jsou pro klienty GrandParku, kteří mají více či méně sníženou soběstačnost, různorodé aktivity přichystány na každý den. Mohou se zabavit také výtvarnými pracemi, keramikou, přípravou pochutin či cukroví, zpěvem, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. „Víme, že je to pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a rozmanitými činnostmi procvičují jak jemnou motoriku, tak své myšlení – což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci,“ podotýká ředitelka GrandParku Renata Vávrová.

 

Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu 2015 a může poskytovat sociální a zdravotní služby až 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Havířov služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.

Domov pro seniory je určen těm klientům, kteří pro sníženou soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí. Pro tyto klienty je určeno 38 lůžek.

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby. Pro tyto klienty je k dispozici 107 lůžek.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Pro tyto účely slouží 4 lůžka.