TZ: Senioři vytvořili obří mozaiku

Havířov, 22. října 2016 – Sedm a půl metru měří mozaika, která ozdobila stěnu jídelny v Domově seniorů GrandPark v Havířově. Vytvořili ji sami senioři pod vedením aktivizační pracovnice Dagmar Cimalové. „Bílá stěna pod výdejním pultem nebyla příliš praktická, tak jsme se rozhodli ozdobit ji mozaikou z keramických střepů. Naši senioři se pro práci nadchli a pracovali na ní tak intenzívně a s takovou chutí, že bylo těžké je od práce odtrhnout,“ podotýká Cimalová a zdůrazňuje, že průměrný věk tvůrců mozaiky byl 84 let.

Práce na mozaice o rozměrech 7,5m x 0,75m trvala sedm týdnů, ale výsledek stojí za to. „Myslím, že tak obrovskou mozaiku, kterou by vytvořili sami klienti, nemají v žádném zařízení sociální péče,“ usuzuje Dagmar Cimalová. Na výsledek práce jsou hrdí i senioři. „Nebylo to jednoduché, keramické střepy jsou drobné a ostré, byla to docela namáhavá práce, ale stála za to. Je to krásný pocit u srdce pokaždé, když přijdeme do jídelny,“ usmívá se třiadevadesátiletý Jan Vala, který byl jedním z tahounů mozaikového týmu.

Jeho slova potvrzuje i 78letá Anička Štefková, kterou práce v keramické dílně velmi baví. „Už mám za sebou několik menších keramických obrazů. Ale tato mozaika byla něco úplně jiného. Tvořili jsme ji po částech, takže celou jsme ji uviděli až po instalaci. A ten pocit byl nepopsatelně krásný,“ vzpomíná s úsměvem. Dagmar Cimalová navíc dodává, že i když práce s drobnými keramickými střepy je obtížná, pro klienty má i velký léčebný přínos. Procvičují totiž motoriku prstů a rukou při vybírání barev i při lepení střípků na podložku, ale také představivost a ve velké míře trpělivost.

Pro klienty GrandParku v Havířově jsou podobné aktivity přichystány na každý den. Mohou se zabavit výtvarnými pracemi, keramikou, přípravou pochutin či cukroví, zpěvem, cvičením s terapeutkou, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. „Víme, že je to pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a různorodými činnostmi procvičují jak jemnou motoriku, tak své myšlení – což je u starších lidí podstatné,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Renata Vávrová.

 

Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu 2015 a může poskytovat sociální a zdravotní služby až 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Havířov služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.

Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí. 

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.