V GrandParku Hradec Králové bydlí již první klienti

Dlouho očekávané se stalo skutečností – 25. dubna 2016 se v Domově pro seniory GrandPark v Hradci Králové ubytovali první dva klienti. Hradecký GrandPark má celkovou kapacitu 149 lůžek, z toho 38 lůžek je určeno pro Domov pro seniory, 108 lůžek pro Domov se zvláštním režimem a 3 lůžka pro Odlehčovací pobytovou službu.

„Výhodou pro obyvatele Hradce Králové a okolí je, že pokud potřebují sehnat péči a ubytování pro seniora se sníženou soběstačností rychle, v GrandParku jim můžeme vyhovět v podstatě okamžitě,“ říká ředitel domova Ondřej Votroubek s vědomím, že nová lůžka jsou velmi potřebná. Potvrzením jeho slov je několik desítek žádostí, které už jsou v hradeckém GrandParku podány. „Vzhledem k počtu žádostí víme tedy už nyní, že až do června budeme přijímat nové klienty každý den,“ dodává ředitel.

Potřebnost nového Domova pro seniory a zvláště Domova se zvláštním režimem potvrzuje i profesor MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., ze III. Interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. „Počet osob trpících některým typem demence či Alzheimerovou nemocí roste bohužel stále rychleji i v našem regionu a tito lidé většinou v určitém stádiu vyžadují odbornou péči,“ vysvětluje profesor Zadák. V České republice je v současnosti již více než 150 tisíc lidí trpících Alzheimerovou nemocí, z toho zhruba 10 tisíc v Královéhradeckém kraji.