V GrandParku přednášel sexuolog Uzel

„Když přijedete do Pompejí a prohlédnete si obrazy na stěnách nevěstinců, které byly vytvořeny před 2000 lety, zjistíte, že v sexualitě člověka se za celou tu dobu nic nezměnilo,“ začal svou přednášku pro personál GrandParku známý sexuolog Radim Uzel. A s humorem a nadhledem pak dokázal téměř dvě hodiny hovořit o těch nejlidštějších tématech.

Během roku si zaměstnanci GrandParku zvyšují průběžně kvalifikaci nejrůznějšími školeními. Na to, které proběhlo přesně měsíc před Vánocemi, se zřejmě těšili všichni jak kvůli zajímavému tématu, tak kvůli osobě přednášejícího. Přednáška byla zaměřena na sexualitu třetího věku, ale ukázalo se, že vše je provázáno se vším a nelze mluvit o sexualitě seniorů, aniž by se zevrubně probrala i problematika sexuálního života obecně.

„Zatímco zvířata se věnují sexu jen kvůli rozmnožování, člověk je jediný tvor, který se této činnosti věnuje jak prokreačně – tedy kvůli rozmnožování, tak rekreačně – tedy čistě pro potěšení. Přičemž ta rekreační část absolutně převyšuje tu rozmnožovací,“ vysvětloval Uzel. A právě proto, že převažuje rekreační motivace, věnují se lidé sexu i poté, co již jejich zájem o rozmnožování pominul, tedy i v seniorském věku. „Problémem však může být to, že na jednoho vdovce připadá v České republice sedm vdov,“ podotkl sexuolog. A pokračoval zcela realisticky: „Co poradit důchodkyním? Vibrátor. Není to nic nemravného, je to součást jejich normální hygieny.“

Podle Radima Uzla ale není jednoduché ani uspokojení potřeb v páru. Žena i muž totiž vyžadují po tom druhém něco zcela jiného. „Vyjádřeno zkratkami, které vymyslel můj kolega profesor Stanislav Kratochvíl, žena vyžaduje POPO, DUPO, VYPO a VYCE. Zatímco pro muže je důležité UU, NESTA, OSTA a SEZA,“ sdělil sexuolog a vysvětlil, že POPO = posedět a popovídat, DUPO = duševní porozumění, VYPO = vycítit, co žena potřebuje a VYCE = vyjadřovat lásku celým postojem (včetně peněženky). Zatímco UU = uvařeno, uklizeno, NESTA = nezatěžovat starostmi, OSTA = obdiv stále a SEZA = sex, kdy se mu zachce.

Přednáška plná humorných příkladů ze života utekla jako voda. Zaměstnancům GrandParku přinesla mnoho zajímavých informací a také poznatek, že o sexu a sexualitě lze mluvit otevřeně a bez ostychu. „Je to součást našeho života a není v tom nic nemravného, to jen někteří lidé v tom nemravnost hledají,“ říká Radim Uzel.