Vernisáž obrazů pro seniory i jejich příbuzné

Do Domova pro seniory GrandPark ve Štěrboholech přijela minulý týden představit své obrazy malířka Gabriela Michalová Dobiášová. Na vernisáž se přišli podívat spolu s našimi klienty také jejich blízcí. Se zájmem si poslechli vyprávění o výtvarném stylu, kterým malířka využívá při tvorbě svých děl. O to důkladnější bylo pak jejich „zkoumání“ vystavených obrazů.

Během vernisáže se umělkyně svěřila, že se hlásí k odkazu Vladimíra Boudníka, představitele českého poválečného abstraktního umění zvaného explosionalismus. „Tento výtvarný styl je založen na tvořivém využívání vjemů a zážitků z každodenní reality. Vychází z přesvědčení, že každý může vytvořit výtvarné dílo, aniž by k tomu potřeboval umělecké vzdělání.“

K tomu by podle malířky měla člověku postačit jeho představivost a asociace, které v něm vyvolají například skvrny na starých zdech. A jak s nimi pracuje ona sama? „Tyto abstraktní motivy dále figurativně interpretuji. Vzhledem k tomu, že explosionalismus se snaží v divákovi probudit vlastní obrazotvornost tak, aby se zapojil do tvůrčího procesu, naše vize se vůbec nemusí shodovat. Každý z nás má totiž jiné životní zkušenosti, na jejichž základě si vyvolá odlišné pocity,“ říká Gabriela Michalová Dobiášová. Jde tedy o jistou formu dialogu mezi malířem a divákem.  

Sama malířka vychází u tvorby obrazu ze skvrn v podkladu, který olejovou barvou nanese na plátno. Jako pomůcka pro promítnutí obrazu z podvědomí jí slouží náhodně rozhozený práškový pigment. „Výsledná forma pak vzniká, stejně jako prvotní hledání v podkladu, v meditativním stavu, při naprostém vyprázdnění mysli, za pomoci kusů organtýnu. Ten používám místo štětce,“ prozrazuje autorka obrazů.

V současné době většina jejích děl nese formu portrétů, které však nejsou, dle Dobiášové, obrazem reality vnější, nýbrž znázorněním nevědomé reality vnitřní.