Zpívání, tanečky i společná svačinka s dětmi nabíjí seniory energií

Havířovský domov pro seniory GrandPark navštívily děti z Mateřinky v Havířově-Šumbarku. Předvedly seniorům tanečky, zazpívaly písničky, zarecitovaly několik básniček. „Jsou úžasní, taková paměť, to už jim můžu jen závidět,“ usmíval se Miroslav Kunčík. Na závěr si děti některé písničky zazpívaly spolu s babičkami a dědečky a pak si dali společnou svačinku.

Setkávání seniorů s dětmi z Mateřinky je součástí aktivit, které pro své klienty Domov pro seniory organizuje co nejčastěji. Bezprostřednost a pozitivita dětí ze školky nabíjí starší lidi energií, ale pomáhá seniorům i s tak vážnou diagnózou, jako je Alzheimerova choroba. „U těchto nemocných dochází k rychlejšímu či pomalejšímu úpadku paměti, úsudku a myšlení. Zpravidla nejprve dochází k postižení krátkodobé, následně dlouhodobé paměti,“ vysvětluje psychiatr Slavomír Pietrucha. A právě písničky či říkanky spojené s dětstvím mohou být podnětem, který dokáže paměť lidí s Alzheimerovou nemocí alespoň na určitou dobu „probudit“.

Pro klienty Grandparku v Havířově, z nichž někteří trpí Alzheimerovou nemocí či jiným druhem demence, jsou různorodé aktivity přichystány na každý den. Mohou se zabavit výtvarnými pracemi, keramikou, přípravou pochutin či cukroví, zpěvem, cvičením s terapeutkou, společnými vycházkami či reminiscenční terapií, při které cvičí paměť vzpomínáním na prožité životní události. „Víme, že je to pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a rozmanitými činnostmi procvičují jak jemnou motoriku, tak své myšlení – což je podstatné pro zpomalení průběhu nemoci,“ vysvětluje ředitelka GrandParku Renata Vávrová.