S kronikářkou o Praze i o mužích

Kronikářka města Havířova Hana Dvořáková už se stala oblíbeným hostem v havířovském GrandParku. I o prázdninách si pro seniory a seniorky připravila dvě zajímaví přednášky – nejprve fotoprocházku po Praze, tu druhou o slavných českých mužích.

Obě témata přilákala do publika (ostatně jako vždy při vyprávění Hanky Dvořákové) velký počet seniorů. Mnozí z nich si rádi zavzpomínali na své cesty do hlavního města, připomněli si oblíbená místa, památky. „Mnoho našich klientů je již na vozíčku, cesta do Prahy z druhého konce republiky v podstatě nepřichází v úvahu. Proto jsou moc rádi, když si mohou udělat výlet a zavzpomínat na své cesty alespoň formou fotografií a povídání,“ říká aktivizační pracovnice Stáňa Kotlárová.

Nevšední byla forma druhé přednášky, o slavných českých mužích. Na obrazovce se objevila vždy charakteristika slavného muže, ale bez podobizny a jména. A bylo na klientech GrandParku, aby přinutili mozkové závity vzpomenout si na jméno, které často měli na jazyku. 

„Vlastně to pro klienty byla vzpomínková terapie,“ vysvětluje Stáňa Kotlárová. Ta je totiž také založena na tom, že si senioři na základě fotografií, obrázků a vyprávění snaží vzpomenout na dobu minulou a třeba i na své vlastní zážitky. „Posilují se tak kognitivní mozkové funkce, což je u seniorů velmi důležité,“ dodává Kotlárová.

Jako vždy byla obě vyprávění Hany Dvořákové nesmírně zajímavá, takže pan Vala na závěr vysekl poklonu i Haně Dvořákové. „To, co jste nám ve vašich přednáškách nachystala, jak o Praze, tak o českých mužích – všechna čest! To se krásně vzpomíná!“

házku po Praze, tu druhou o slavných českých mužích.

Obě témata přilákala do publika (ostatně jako vždy při vyprávění Hanky Dvořákové) velký počet seniorů. Mnozí z nich si rádi zavzpomínali na své cesty do hlavního města, připomněli si oblíbená místa, památky. „Mnoho našich klientů je již na vozíčku, cesta do Prahy z druhého konce republiky v podstatě nepřichází v úvahu. Proto jsou moc rádi, když si mohou udělat výlet a zavzpomínat na své cesty alespoň formou fotografií a povídání,“ říká aktivizační pracovnice Stáňa Kotlárová.

Nevšední byla forma druhé přednášky, o slavných českých mužích. Na obrazovce se objevila vždy charakteristika slavného muže, ale bez podobizny a jména. A bylo na klientech GrandParku, aby přinutili mozkové závity vzpomenout si na jméno, které často měli na jazyku. 

„Vlastně to pro klienty byla vzpomínková terapie,“ vysvětluje Stáňa Kotlárová. Ta je totiž také založena na tom, že si senioři na základě fotografií, obrázků a vyprávění snaží vzpomenout na dobu minulou a třeba i na své vlastní zážitky. „Posilují se tak kognitivní mozkové funkce, což je u seniorů velmi důležité,“ dodává Kotlárová.

Jako vždy byla obě vyprávění Hany Dvořákové nesmírně zajímavá, takže pan Vala na závěr vysekl poklonu i Haně Dvořákové. „To, co jste nám ve vašich přednáškách nachystala, jak o Praze, tak o českých mužích – všechna čest! To se krásně vzpomíná!“

Foto Štefan Šamal